Ledig stilling

Helse Sør-øst RHF

Ortoptist ved Øyeavdelingen, Ullevål

Offentlig forvaltning

For å kunne møte dagens og fremtidens utfordringer trenger vi dyktige og engasjerte medarbeidere. Oslo universitetssykehus er en arbeidsplass med svært gode muligheter for både faglig og personlig utvikling. Vi skal på en utrolig reise de neste 10 årene. På vei mot nye sykehusbygg skal vi utvikle en arbeidsplass som skal ivareta både pasientene, pårørende og ansatte.
 
Øyeavdelingen, Klinikk for hode, hals og rekonstruktiv kirurgi ved Oslo universitetssykehus HF, har 260 årsverk og spesialkompetanse innen alle områder av øyefaget. Vi ønsker å være en viktig aktør for utvikling av øyefaget både regionalt og nasjonalt, og har som målsetning å være i front både når det gjelder klinikk, forskning og opplæring/undervisning. Øyeavdelingen har tre nasjonale behandlingstjenester (retinoblastom, medfødt glaukom og rekonstruksjon av medfødte misdannelser i øyeregionen), 1 flerregional (episkleral brachyterapi) og flere ulike regionale funksjoner inkludert ansvar for medfødt grå stær. De fleste operasjoner gjøres dagkirurgisk og det er totalt ti operasjonsstuer og egen PO-enhet. Sengeposten har 15 senger.
 
Seksjon for pediatrisk oftalmologi og skjeling består av et team av øyeleger, ortoptister og optikere, som samarbeider om håndtering av barn og voksne. Vi søker ortoptist til fast stilling.
 
Oslo universitetssykehus er en arbeidsplass med stort mangfold. Det mener vi er helt avgjørende for å løse de oppgavene som kreves av oss. Vi ønsker derfor at dette mangfoldet skal gjenspeiles blant søkerne til våre stillinger og oppfordrer alle til å søke uavhengig av hvem du er og hvilken bakgrunn du har.

Kvalifikasjoner:

 • Ortoptist med Bachelor i ortoptikk (eller tilsvarende)
 • Ønskelig med erfaring innen arbeid med barneøyemedisin hos voksne og barn, okulær motilitet og nevrologiske lidelser
 • For kandidater utenfor norden: Det forutsettes at kandidaten tilegner seg muntlige og skriftlige norskkunnskaper på et nivå som sikrer tilstrekkelig kvalitet i kommunikasjonen med kollegaer, pasient og pårørende.

Personlige egenskaper:

 • En lidenskap for ortoptikk og kontinuerlig læring
 • Interesse for å jobbe selvstendig
 • Åpenhet for kulturelle og språklige utfordringer

Vi tilbyr:

 • Et hyggelig arbeidsmiljø med høy faglig kompetanse.
 • Faglig og personlig utvikling og selvstendige arbeidsoppgaver
 • Mulighet for videreutdanning, og deltakelse på nasjonale/ internasjonale konferanser
 • Norskundervisning fullt betalt av arbeidsgiver
 • Bistand med visumsøknader for ikke-norske statsborgere