Detaljer


Oppsøkende sosialkurator

Uteseksjonen er et frivillig hjelpetilbud til ungdom mellom 12 og 25 år og deres foreldre. Den overordnede målsettingen er å kartlegge ungdoms hjelpebehov, bistå ungdom i endringsarbeid og tidlig intervensjon. Uteseksjonen oppsøker ungdom som har behov for hjelp og støtte, etablerer kontakt og motiverer ungdom til å ta imot individuell oppfølging eller gruppetiltak.
Tjenesten er en del av virksomheten Ungdom og fritid og har kontorer på Nytorget 1.

Søknadsfrist:
07.03.2021
Arbeidsgiver:
Stavanger kommune
Sted:
Stavanger
Stillingstittel:
Oppsøkende sosialkurator
Stillinger:
1
Heltid / Deltid:
Heltid
Ansettelsesform:
Vikariat
Stillingsprosent:
100
Webcruiter-ID:
4349126718
Sosial deling :