• Bedrift
  Bergen kommune
 • Søknadsfrist
  08.08.2021
 • Sted:
  BERGEN
 • Stillingstype:
  Heltid
 • Bransje:
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  VESTLAND
 • Arbeidssted:
  BERGEN
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  3944843
 • Se her for andre jobber fra Bergen kommune

Oppsøkende psykolog - Utekontakten

Bergen kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Utekontakten søker en ny engasjert og fleksibel psykolog som er glad i å jobbe med barn og unge til vårt gatenære lavterskel psykologtilbud. Hos oss får du mulighet til å bidra til positiv utvikling for barn og unge i samarbeid med engasjerte og dyktige kollegaer.
 
Enhet for Barnevernvakten, Utekontakten og Fosterhjemsveiledning og – tilsyn har ledig fast 100 % stilling som psykolog. Stillingen er per i dag tilknyttet Utekontakten.
 
Utekontakten er en byomfattende tjeneste som skal forebygge problemutvikling og medvirke til bedring av livssituasjonen til ungdom i Bergen gjennom oppsøkende sosialt arbeid, oppfølging individuelt og i grupper, samt SLT funksjon (Samordning av Lokale rus- og kriminalitetsforebyggende tiltak) og kartlegginger.
 
Gjennom oppsøkende sosialt arbeid på offentlige arenaer og skoler når Utekontakten grupper og enkeltpersoner som strever med ulike utfordringer, og som ofte ellers ikke nås av det øvrige hjelpeapparatet.
        
Utekontakten tilbyr også utsatte unge flere andre individuelt tilpassede tiltak av høy kvalitet, herunder tett individuell oppfølging etter DUE-modellen, rådgivningstjeneste for ungdom, deltidsjobbprosjekt for ungdom i videregående skole, språkpraksis for enslige mindreårige flyktninger, programmet «Tidlig Ute» som er en et alternativ til straff for unge pågrepet for narkotikarelatert kriminalitet, samt flere andre spennende prosjekt og satsninger. Herunder et svært spennende prosjekt som skal sikre enda flere barn unge og barn hjelp gjennom oppsøkende arbeid på digitale plattformer som sosiale medier og spillforum.
 
Utekontakten tilbyr også mentorordning for forebygging av radikalisering og voldelig ekstremisme, og har særlig kompetanse på æresrelatert vold og menneskehandel.
Vi ønsker å tilby et gatenært og lavterskel psykologtilbud til ungdom. Målgruppen er de som har forhøyet risiko for å utvikle, eller som har utviklet, problemer knyttet til psykisk helse, rusmiddelbruk og/eller vold og traumer, og som av ulike grunner står uten tilbud om behandling.
Et sentralt virkemiddel er å gi unge som av ulike grunner unndrar seg eller ikke oppsøker nødvendig hjelp, en positiv erfaring med et behandlings- og oppfølgingstilbud. Slik kan vi også stabilisere og/eller motivere til ytterligere hjelp dersom det er behov for det.
 
Tjenesten har også som mål å bidra til økt og styrket samhandling med andre tjenester i og utenfor kommunen.
 
Arbeidets art stiller høye krav til fleksibilitet og omstillingsevne, og det må påregnes en til to kveldsvakter per uke.

Arbeidsoppgaver:

 • Tilby gatenært og arenafleksibelt psykologtilbud til ungdom, i tett samarbeid med øvrige tjenestetilbud og feltarbeidere.
 • Oppsøkende og utadrettet arbeid i et tverrfaglig samarbeid.
 • Tett samarbeid med øvrig hjelpeapparat.
 • Samtalebasert individuell behandling og oppfølging, herunder kartlegging/utredning, psykoedukasjon og stabilisering som forberedelse til terapi.
 • Vurdering av tilstandsbilder, behandlingsbehov og videre henvisning til andre hjelpeinstanser eller spesialisthelsetjeneste (TSB).
 • Veiledning OG faglig støtte til kollegaer.
 • Bidra til å utvikle en tydeligere kunnskapsbasert profil for de øvrige tjenestene ved Utekontakten.
 • Bidra i utviklingen av hjelpe- og behandlingstilbud til barn og unge som oppholder seg på digitale arenaer og som ikke nås av øvrig hjelpeapparat
 • Intern og ekstern undervisning/kurs
 • Bistå i tjenesteutvikling og faglig støtte til Utekontaktens tjenester og satsningsområder.
 • Dokumentasjon på individ-, gruppe- og systemniviå.

Kvalifikasjoner:

 • Norsk autorisasjon som psykolog.
 • Det er ønskelig med erfaring fra klinisk arbeid med barn og unge.
 • Erfaring fra og kjennskap til oppsøkende sosialt arbeid er en fordel.
 • Erfaring fra utviklingsarbeid er en fordel.
 • God muntlig og skriftlig framstillingsevne på norsk og engelsk.
 • Språkkunnskap og flerkulturell forståelse er en fordel.
 • Politiattest kreves.

Personlige egenskaper:

 • Vi søker en initiativrik og løsningsorientert kollega som ønsker faglige utfordringer og kan håndtere oppsøkende og arenafleksibelt arbeid både på individ-, gruppe- og systemnivå.
 • Vi søker deg som har gode kommunikasjons- og samarbeidsevner, er fleksibel og har evne til å utvikle gode arbeidsallianser med ungdom og samarbeidspartnere.
 • Du har faglig trygghet og evne til å bidra inn i tverrfaglig samarbeid og utviklingsarbeid.
 • Du ønsker å jobbe utadrettet og ser muligheter fremfor begrensninger.
 • Det legges stor vekt på samarbeidsevner, samt evne til å arbeide selvstendig, målrettet og strukturert mot felles målsettinger.
 • Vi søker medarbeidere som har evne til å spille andre gode gjennom å bygge opp under tjenestens fag- og arbeidsmiljø.
 • Det legges avgjørende vekt på personlig egnethet.

Vi tilbyr:

 • Varierte, interessante og krevende utfordringer i et fagfelt i stadig utvikling.
 • Gode muligheter til faglig og personlig utvikling.
 • Muligheter for å utvikle innholdet i stillingen.
 • Opplæring og veiledning i arbeidsområdenes metoder.
 • Fleksibel arbeidstidsordning. Det må påregnes en til to kveldsvakter per uke.
 • Godt arbeidsmiljø og engasjerte kollegaer i en inkluderende arbeidsliv (IA)- bedrift.
 • Lønn etter avtale
 
 • Bedrift
  Bergen kommune
 • Søknadsfrist
  08.08.2021
 • Sted:
  BERGEN
 • Stillingstype:
  Heltid
 • Bransje:
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  VESTLAND
 • Arbeidssted:
  BERGEN
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  3944843
 • Se her for andre jobber fra Bergen kommune