Ledig stilling

Haugesund kommune

Oppsøkende miljøterapeut i ungdomsteamet

Offentlig forvaltning

Avdeling psykisk helse barn og unge er en ny tverrfaglig avdeling, som er organisert under Helsestasjon og skolehelsetjenesten. I avdelingen arbeider vi tverrfaglig med problemstillinger innen psykisk helse. Vi er et team som består av psykologer, familieveiledere, ungdomslos, barnekoordinator, PMTO terapeut og ungdomsteam. 

Ungdomsteamet er et frivillig samtaletilbud for ungdom fra 12 - 18 år. Målgruppen for ungdomsteamet er ungdom med begynnende psykososiale vansker, og deres foreldre.

Haugesund kommune anerkjenner at vi ikke vil nå alle ungdommer gjennom tjenester som gis på kontor. Ungdomsteamet utvides nå med 3 stillinger som er prosjektfinansiert på årlig basis. Prosjektperioden går over 2 år. 

Stillingene skal ha en oppsøkende funksjon, i tillegg til samtaler og veiledning. Den oppsøkende tjenesten skal bygges opp som en ungdomsvennlig tjeneste. Det vil si at tjenesten må være lett tilgjengelig og med høy grad av innflytelse og frivillighet til oppfølgingen som gis. Arbeidet organiseres rundt feltarbeid og oppfølgingsarbeid. 

I stillingen kan det påberegne ettermiddag og kveldsjobbing, og evt. en turnus. 

 

Kvalifikasjoner:

 • Helse og sosialfaglig utdannelse (sosionom, vernepleier, barnevernspedagog) 
 • Ønskelig med videreutdanning innen psykisk helse og rus, eventuelt annen relevant videreutdanning/kurs 
 • Erfaring med ungdom, psykisk helse og/eller rus
 • Førerkort klasse B
 • Personlig egenhet vil vektlegges.
 • Det er krav om tilfredsstillende politiattest for tilsetting i stillingen.
 • Norsk er arbeidsspråket i Haugesund kommune. Du snakker, leser og skriver norsk, slik at du både kan samarbeide med andre og utføre arbeidsoppgavene dine selvstendig.

Personlige egenskaper:

 • Trives godt i lag med ungdom 
 • Gir og tar i mot veiledning
 • Kan være brukerorientert 
 • Kan arbeide selvstendig
 • Kan være fleksibel 
 • Har høg arbeidskapasitet
 • Kan arbeide på tvers av profesjoner og i team 
 • Engasjerer deg i faglige diskusjoner

Vi tilbyr:

 • 100 % prosjektstilling
 • Lønn fastsatt i henhold til tariff og gjeldende avtaler
 • En utfordrende og spennende jobb i et aktivt arbeidsmiljø med engasjerte kollegaer
 • En arbeidsplass med rom for faglig og personlig utvikling
 • God seniorpolitikk
 • En inkluderende arbeidslivsbedrift (IA)