• Bedrift
  Øygarden kommune
 • Søknadsfrist
  19.12.2022
 • Heltid/Deltid
  Heltid
 • Ansettelsesform
  Fast
 • Bransje
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring
  Ønskelig
 • Adresse
  , Skogsvåg
  ØYGARDEN
  search.country.NORGE
 • Antall stillinger
  1
 • karriere-kode
  4252671
 • Se her for andre jobber fra Øygarden kommune
 • Oppdatert 03.12.2021
Ledig stilling

Øygarden kommune

Oppmålingsingeniør 100% fast - Plan, geodata og oppmåling

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Arbeidsoppgåver:

 • Oppmålingsforretningar
 • Matrikkelføring
 • Rettleiing og kontakt med kundar

Kvalifikasjonar:

Må ha:

 • Høgskuleutdanning med eigedoms- og landmålingsfag tilsvarande minimum Bachelor-grad. Studentar på siste semester til relevant Bachelor-grad kan vurderast
 • God datakunnskap
 • Førarkort kl. B, manuelt gir

Ønskjeleg med:

 • Erfaring med oppmålingsforretningar med tilhøyrande arbeid etter matrikkellova
 • Erfaring frå tradisjonell måling og stikking ved bruk av GNSS og totalstasjon
 • Matrikkelførarkurs og erfaring i matrikkelføring er ein fordel

Personlege eigenskapar:

 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • Kunna arbeida strukturert, effektivt og sjølvstendig og levere til rett tid med god kvalitet
 • Serviceorientert og god på samhandling
 • God norsk kunnskap, både skriftleg og munnleg.  Administrasjonsmålet i kommunen er nynorsk

Vi tilbyr:

 • Gode pensjons- og forsikringsordningar
 • IA verksemd
 • Motiverte og kunnskapsrike kollegaer
 • Interessante utfordringar
 • Høve til fagleg og personleg utvikling

 

Øygarden kommune ønskjer eit arbeidsmiljø prega av mangfald, og at våre medarbeidarar i størst mogleg grad skal spegla mangfaldet i befolkninga. Vi oppmodar alle som er kvalifiserte til å søkja jobb hos oss uansett alder, funksjonsevne, kjønn, eller minoritetsbakgrunn. Som IA-verksemd ønskjer kommunen å leggja til rette for arbeidsforholda dersom du har behov for det.

Etter utløpet til søknadsfristen, vert det sett opp ei offentleg søkjarliste med namn, alder, stilling eller yrkestittel og bustads- eller arbeidskommune for kvar søkjar. Det kan gjerast unntak frå innsyn for opplysningar om ein søkjar dersom vedkomande sjølv ber om det. Opplysningar om ein søkjar, kan verta offentlege sjølv om søkjaren har bedeom ikkje å vert ført opp på søkjarlista. Dersom oppmodinga ikkje vert teken til følgje, vert søkaren varsla om dette.Ved vurderinga av om ei slik oppmoding skal takast til følgje, skal det leggjast vekt på om det knyter seg særleg offentleg interesse til stillinga.

 

 • Bedrift
  Øygarden kommune
 • Søknadsfrist
  19.12.2022
 • Heltid/Deltid
  Heltid
 • Ansettelsesform
  Fast
 • Bransje
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring
  Ønskelig
 • Adresse
  , Skogsvåg
  ØYGARDEN
  search.country.NORGE
 • Antall stillinger
  1
 • karriere-kode
  4252671
 • Se her for andre jobber fra Øygarden kommune
 • Oppdatert 03.12.2021