Ledig stilling

Helse Sør-øst RHF

Operativ leder

Offentlig forvaltning

Oslo universitetssykehus er en arbeidsplass med svært gode muligheter for både faglig og personlig utvikling.

For å kunne møte dagens og fremtidens utfordringer, trenger vi dyktige og engasjerte medarbeidere. Vi er en utviklende arbeidsplass som skal ivareta både pasientene, pårørende og ansatte, og på den måten kan vi leve opp til vår visjon; «Sammen med pasientene skaper vi morgendagens behandling».

Det er nå ledig tilkallingsvikarstilling som Operativ leder i Ambulanseavdelingen f.o.m. 20.08.2023

Oslo universitetssykehus er en arbeidsplass med stort mangfold. Det mener vi er helt avgjørende for å løse de oppgavene som kreves av oss. Vi ønsker derfor at dette mangfoldet skal gjenspeiles blant søkerne til våre stillinger og oppfordrer alle til å søke uavhengig av hvem du er og hvilken bakgrunn du har. 

Kvalifikasjoner:

 • Autorisert ambulansearbeider og paramedickompetanse
 • Ønskelig med formalkompetanse på høyere utdanningsnivå innen f.eks beredskap, kriseledelse, ledelse, samfunnssikkerhet mv.
 • Søkere må inneha varig førerkort klasse C1 og utrykningsførerkompetanse 160
 • Minimum fem års erfaring som Paramedic i OUS
 • Meget god skriftlig og muntlig fremstillingsevne, både på norsk og engelsk
 • Gode datakunnskaper
 • Kunne gjennomføre undervisning og veiledning
 • Kunne sikkerhetsklareres iht. Nasjonal sikkerhetsklarering nivå "HEMMELIG"

Aktuelle kandidater må gjennomføre seleksjonstester

Personlige egenskaper:

Hos oss er det viktig at du:

 • har evnen til å samarbeide på tvers av ulike fagmiljøer
 • trives med å jobbe i en stor og kompleks organisasjon   
 • har høy faglig integritet med særlig evne til å arbeide selvstendig
 • har god simultankapasitet
 • har evne og vilje til å arbeide i team
 • har god innsikt i Prehospital klinikk sin beredskapsportefølje og kapasitet

Interesse for fagutvikling, innovasjon og supervisjon er en forutsetning for å fungere i stillingen.
Videre må du være systematisk, resultatorientert, ansvarsfull, punktlig og initiativrik.

Vi tilbyr:

 • Arbeide i et hektisk og dynamisk miljø med stor faglig integritet
 • Operativ tjeneste som Operativ leder/Innsatsleder helse
 • Krevende og komplekse arbeidsoppgaver