Ledig stilling

Helse Sør-øst RHF

Operasjonssykepleier - tre ledige stillinger. 100 % fast fra d.d.

Offentlig forvaltning

Operasjonsavdelingen består av sentral operasjon og dagkirurgisk enhet. Vi behandler pas innenfor fagfeltene ortopedi, gastrologi og gynekologi, samt innleggelse av pacemaker. Vi har nå ledig tre faste stillinger som operasjonssykepleier - 100% med oppstart fra d.d.

Arbeidsoppgaver:

 • Operasjonsavdelingen består av sentral operasjon og dagkirurgisk enhet. Vi behandler pas innenfor fagfeltene ortopedi, gastrologi og gynekologi, samt innleggelse av pacemaker. 

Kvalifikasjoner:

 • Operasjonssykepleier.
 • Ønskelig med erfaring fra de ulike fagfeltene.

Personlige egenskaper:

 • Er ansvarsbevisst.
 • Trives i et travelt arbeidsmiljø. 
 • Har evne til å jobbe selvstendig, og i team.
 • Har gode kommunikasjonsevner.
 • Bidrar til et positivt arbeidsmiljø. 
 • Personlige egenskaper vil bli vektlagt. 

Vi tilbyr:

 • Vi har en veldrevet operasjonsavdeling som består av sentral operasjon og dagkirurgisk enhet. Avdelingen har 12 opr. stuer.
 • Tredelt turnus med arbeid tredje hver helg.
 • Vi behandler pas innenfor fagfeltene ortopedi, gastrologi og gynekologi, samt pacemaker innleggelser.
 • Lønn etter overenskomst.
 • Pensjonsordning i KLP.

 

Etter søknadsfristens utløp vil offentlig søkerliste bli utarbeidet. Hvis søker har krysset av for ønske om ikke å fremkomme på offentlig søkerliste, vises det til offentleglova § 25, annet ledd. Helseforetaket vil gjøre en vurdering av om kriteriene for å bli unntatt fra søkerlista er oppfylt. Det gjøres oppmerksom på at en søknad kan bli gjort offentlig selv om søkeren har bedt om ikke å bli ført opp på søkerlista. Søkeren vil i tilfelle bli varslet om dette.