Ledig stilling

Helse Sør-øst RHF

Operasjonssykepleier

Offentlig forvaltning

Vi har ledig fast stilling som operasjonssykepleier i en spennende avdeling,

Klinikk for kirurgi og spesialisert medisin (KSM), Avdeling for Transplantasjons medisin (ATX), Operasjon 1

Vi ønsker fortrinnsvis søkere med erfaring fra de kirurgiske feltene seksjonen dekker.

Operasjonsenheten har pasienter fra 4 fagfelt: Transplantasjonskirurgi, Gastrokirurgi, Urologi og Barnekirurgi. Operasjonsenheten har både landsfunksjon og regionfunksjon. Vi har 6 operasjonsstuer + 1 skiftestue.

Operasjonsenheten har et bredt og variert fagfelt med høyt nivå på alle de fire seksjonene.

Vi er opptatt av å ha et godt arbeidsmiljø og har fokus på kompetanseutvikling. Vi tilbyr faste fagutviklings dager, medisk-teknisk utsjekk dager, kontaktsykepleier oppfølging og nyansatt program

Etter Helsepersonell-loven § 20a skal arbeidstaker fremlegge politiattest ved tiltredelse når vedkommende skal yte helsehjelp til barn eller personer med utviklingshemming.

Oslo universitetssykehus er en arbeidsplass med stort mangfold. Det mener vi er helt avgjørende for å løse de oppgavene som kreves av oss. Vi ønsker derfor at dette mangfoldet skal gjenspeiles blant søkerne til våre stillinger og oppfordrer alle til å søke uavhengig av hvem du er og hvilken bakgrunn du har.

Kvalifikasjoner:

 • Sykepleier med norsk autorisasjon.
 • Spesialutdanning operasjon.
 • Ønskelig med erfaring fra de kirurgiske feltene seksjonen dekker.

Personlige egenskaper:

 • Fleksibel og nøyaktig.
 • Interesse for fagutvikling.
 • Gode samarbeidsevner og like å jobbe i team.
 • Evne til å arbeide strukturert og ta initiativ.
 • Håndtere tidvis høyt tempo.
 • Stor arbeidskapasitet.
 • Trives med undervisning av studenter og hospitanter.

Vi tilbyr:

 • Spennende og varierte fagfelt med høyt faglig nivå.
 • God opplæring med oppfølging av kontaktsykepleier.
 • Faste fagutviklings dager og MTU dager i turnus.
 • Gode muligheter for kurs og kompetanseutvikling.
 • En arbeidsplass i hjertet av Oslo, som har et arbeidsmiljø preget av tillit, åpenhet og respekt.
 • En trygg arbeidsplass med god kollegastøtte.
 • Som nyansatt i OUS blir du en del av et nyansatt program
 • Du blir en del av et viktig samfunnsoppdrag.