Ledig stilling

Helse Sør-øst RHF

Operasjonssykepleier 

Offentlig forvaltning

Operasjonsavdelingen ved Sykehuset Telemark er organisert under Kirurgisk klinikk, avdeling C. Avdelingen har ansvar for Operasjon Porsgrunn og Skien, Operasjon Notodden, Seksjon for sterilforsyning og Seksjon for operasjonsplanlegging og forbedring.

Operasjonsavdelingen i Skien og Porsgrunn har elektiv og ø-hjelps- aktivitet på til sammen fjorten operasjonsstuer innen fagområdene ortopedi, gastrokirurgi, plastikkirurgi, urologi, øre-nese-hals og gynekologi. Vi har åtte operasjonsstuer lokalisert i Skien, og i Porsgrunn har vi fem dagkirurgiske stuer samt en stue dedikert til tannbehandling. Akutt ø-hjelp og traumeberedskap er lokalisert til Skien.

Avdelingen har nå en ledig stilling som operasjonssykepleier ved avdeling Porsgrunn og Skien. Stillingene er i 3-delt turnus med arbeid hver 3. helg, fleksibelt organisert i ønsketurnus.

Dersom det innen søknadsfristens utløp skulle bli flere ledige stillinger, vil tilsetting bli foretatt av den søkermassen som foreligger. Ved intern rokering vil det kunne bli andre ledige stillinger, faste og vikariater i ulike stillingsstørrelser enn de som er utlyst. 

Eventuelle ansettelser vil bli gjort fortløpende.

Arbeidsoppgaver:

 • Operasjonssykepleie

Kvalifikasjoner:

 • Videreutdanning i Operasjonssykepleie.
 • Ønskelig med kompetanse innen robotkirurgi

Personlige egenskaper:

 • Vi ønsker at du er fleksibel da arbeidsoppgavene har et bredt spekter og arbeidsdagen kan endre seg raskt
 • Du er ansvarsbevisst og pålitelig med fokus på faglig kvalitet og fagutvikling
 • Har gjerne First assist kompetanse 
 • Du har evnen til å arbeide strukturert
 • Du er endringsvillig og har høy arbeidskapasitet
 • Du kan gå rundturnus
 • Du kan arbeide både selvstendig og i team, der god kommunikasjon står sentralt.
 • Vi ønsker oss en medarbeider med godt humør og positiv innstilling 

Vi tilbyr:

 • Lønn i samsvar med gjeldende overenskomst
 • Høyt tempo i et meget godt arbeidsmiljø
 • Høyt faglig nivå og fokus på faglig utvikling
 • Utfordrende og variert arbeid
 • Kurs og hospiteringer