Ledig stilling

Helse Sør-øst RHF

Operasjonssykepleier

Offentlig forvaltning

Ved øyeavdelingen i Arendal er det ledig 2 x 100% fast stilling for operasjonssykepleiere. Tiltredelse etter avtale.

All øyebehandling og øyekirurgi ved Sørlandet sykehus er samlet i Arendal.

Avdelingen betjener hele Agders befolkning på ca. 311 100 innbyggere. Avdelingen driver utstrakt virksomhet innen kataraktkirurgi, medisinsk retinabehandling, glaukomkirurgi, okuloplastikk og pediatrisk oftalmologi. Vi har 2 egne operasjonsstuer og femtosekundlaser for kataraktkirurgi. Øyeavdelingen har egen netthinneklinikk for medisinsk retinabehandling, poliklinikk for barn/samsyn og moderne øyepoliklinikk. Avdelingen har digitalisert fotosystem for både ekstern foto, spaltelamper og fundusfotografering.
Sykepleierenheten ved øyeavdelingen består av rundt 25 sykepleiere og operasjonssykepleiere i poliklinikk og på operasjon. Øyeavdelingens øvrige ansatte består for tiden av 12 overleger, 5 leger i spesialisering, 3 optikere og 1 ortoptist.  Administrasjon av øyepasienter blir ivaretatt av eget team i merkantil avdeling.

Nå trenger vi operasjonssykepleiere til øye operasjon.

De som ansettes følger gjeldende arbeidsplan som p.t. er dagtid i poliklinikken og p.t. 7-delt vakt i helger og høytider for operasjonssykepleierne. Det vil være arbeid på tvers av poliklinikk og operasjon. Endringer kan forekomme.

Vi ber alle søkere vedlegge dokumentasjon på utdanning, attester på arbeidserfaring og eventuelle spesialistgodkjenninger. Dette for å dokumentere kvalifikasjoner som fremkommer i CV og til fastsettelse av lønn.  

Sørlandet sykehus ønsker at våre ansatte skal gjenspeile befolkningens mangfold og vi oppfordrer derfor alle som er kvalifiserte til å søke hos oss, uansett kjønn, alder, funksjonshemming, nasjonal/etnisk bakgrunn eller livssyn. Det samme gjelder dersom du har hatt opphold i arbeidslivet.

Arbeidsoppgaver:

 • Ivaretagelse av pasienten før, under og etter øye-operasjon
 • Sterilisering av operasjonsutstyr
 • Sykepleieroppgaver ved laserbehandling
 • Ulike oppgaver knyttet til øyepoliklinikk og injeksjonsbehandling
 • Bidra til god pasientflyt
 • Endringer i arbeidsoppgaver kan forekomme

Kvalifikasjoner:

 • Operasjonssykepleier, ønskelig med relevant erfaring
 • Ønskelig med erfaring fra arbeid i Dips
 • Beherske norsk mulig og skriftlig meget godt

Personlige egenskaper:

 • Personlig egnethet for stillingen vektlegges
 • Evne til å skape trygghet for pasienter
 • Være fleksibel og løsningsorientert
 • Gode samarbeidsevner 
 • God evne til å lære nye oppgaver og rutiner
 • Være punktlig og pålitelig 

Vi tilbyr:

 • Undervisning om ulike temaer innen øyefaget
 • En hektisk arbeidsdag i et godt fagmiljø
 • Varierte arbeidsoppgaver og faglig dyktige kolleger
 • Godt arbeidsmiljø på tvers av yrkesgruppene
 • Være en del av en avdeling i vekst og utvikling