Ledig stilling

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Helse Sør-øst RHF

Operasjonssykepleier

Offentlig forvaltning

Operasjonsenheten er en del av Anestesi- Intensiv- og Operasjonsavdelingen (AIO). Vi har 13 operasjonsstuer, og betjener fagfeltene: ortopedi, urologi, gastrokirurgi, endokrin/mamma, kar/thorax, gyn og ønh, både elektiv og ø-hjelp-kirurgi.

Det er ansatt rundt 55 personer i Operasjonsenheten. Enheten er variert og mangfoldig. Vi har en god blanding av kvinner og menn, erfarne og nyutdannede  operasjonssykepleiere. Videre samarbeider vi med Universitetet i Agder (UiA) , og veileder operasjonssykepleierstudenter.
I enheten har vi teknikere, som utfører delegerte arbeidsoppgaver med instrumenter utenfor operasjonsstuene (ikke steril assistanse). Teknikerne arbeider dag, aften og helg.

Vi har grunnet lykkelige(svangerskapspermisjon) og forventede avganger(pensjonister) ledig 2 x 100 % fast stilling som operasjonssykepleier og 2 x 100 % vikariat på 12 måneder med gode muligheter for forlengelse.
Operasjonssykepleierne arbeider for tiden 3-delt turnus, med arbeid p.t. hver 4. helg. 
Ved interne rokkeringer kan andre stillinger bli ledige.

Tiltredelse 01.09.2022 eller etter avtale.
I tillegg til turnusstillinger, har vi fem fagansvarlige i dagstillinger, samt en fagsykepleier som jobber kombinert 50 % fag og 50 % turnus. Det er ledig funksjons som fagansvarlig på Ortopedi med dagstilling og funksjonstillegg.


Vi ber alle søkere vedlegge dokumentasjon på utdanning, attester på arbeidserfaring og eventuelle spesialistgodkjenninger. Dette for å dokumentere kvalifikasjoner som fremkommer i CV og til fastsettelse av lønn.  

Sørlandet sykehus ønsker at våre ansatte skal gjenspeile befolkningens mangfold og vi oppfordrer derfor alle som er kvalifisert til å søke hos oss, uansett kjønn, alder, funksjonshemming, nasjonal eller etnisk bakgrunn. Det samme gjelder dersom du har hatt opphold i arbeidslivet

Kvalifikasjoner:

 • Sykepleier m/videreutdanning/master i operasjonssykepleie

Personlige egenskaper:

 • Fleksibilitet og motivasjon
 • Stabilitet, nøyaktighet og samarbeidsevne
 • Trives med å jobbe i tverrfaglig team
 • Bidrar til et godt arbeidsmiljø
 • Personlig egnethet vektlegges
 • Gode kommunikasjonsevner
 • Fokus på pasientsikkerhet

Vi tilbyr:

 • Varierte arbeidsoppgaver innenfor mange fagfelt
 • En engasjerende arbeidshverdag med godt arbeidsmiljø
 • Gode arbeidstidsordninger
 • Gode velferdsordninger, blant annet treningsmuligheter gjennom bedriftsidrettslag