Ledig stilling

Helse Sør-øst RHF

Operasjonssykepleier

Offentlig forvaltning

Ahus Kongsvinger bygger opp sin kapasitet for å kunne håndtere økt tilførsel av ø-hjelpspasienter. Vi har derfor behov for dyktige medarbeidere. Vi håper at du har lyst til å være med på denne utviklingen og bidra med din kunnskap og erfaring for å sikre et godt pasientløp.

Vi søker etter operasjonssykepleiere:

40% fast stilling som fagsykepleier sterilsentral og assistenter

40% fast som assisterende seksjonsleder

20 % fast stilling operasjonssykepleier

Det kan bli ledig høyere stilling som operasjonssykepleier ved eventuell intern ansettelse.

Avdelingen har i dag 4 operasjonsstuer hvorav en er reservert til ortopediske inngrep. I tillegg består avdelingen av en sterilsentral.

Avdelingen består av 35 årsverk og arbeids hverdagen vår bærer preg av teamarbeid, effektivitet og høyt arbeidstempo.

Arbeidsoppgaver:

 • Fagsykepleier har ansvar for planlegging og  gjennomføring av fagmøter og fagdager. Skal styrke og bevare kompetanse, opplæring av nyansatte, undervise og veilede, utarbeide, oppdatere og implementere prosedyrer i EQS. Bidra og følge opp handlingsplan for fagutvikling. Fagsykepleier går i turnus med helg-, natt-, kveld og dagvakter. 40% er avsatt til fagdager i turnus
 • Assisterende seksjonsleder har medansvar, og er stedfortreder i administrative funksjoner ved seksjonsleders fravær etter avtale. Ass. seksjonsleder skal bidra til at aktivitet og resultater er iht. rammer, lover og forskrifter og at all faglig virksomhet er forsvarlig. Arbeidsoppgavene er særlig rettet mot den daglige driften i enheten, i forhold til pasientbehandling og bemanning
 • Bistå operasjoner innen ortopedi, generell kirurgi, gynekologi, øre-nese-hals og urologi

Kvalifikasjoner:

 • Autorisasjoner som sykepleier
 • Dokumentert videreutdanning i operasjonssykepleie
 • Må beherske norsk skriftlig og muntlig

Personlige egenskaper:

 • Må kunne jobbe selvstendig og i team
 • Personlig egnethet vil bli tillagt vekt
 • Løsningsorientert og samarbeidsvillig
 • Opptatt av et godt arbeidsmiljø

Vi tilbyr:

 • Arbeid i et spennende og interessant miljø
 • Et godt arbeidsmiljø