Ledig stilling

Helse Sør-øst RHF

Operasjonssykepleier

Offentlig forvaltning

Sykehuset i Vestfold ser nå etter operasjonssykepleier til Kirurgisk klinikk og Operasjonsseksjon H-4. Seksjonen har 11 operasjonsstuer og har som hovedoppgave å  ivareta kirurgisk aktivitet, 24/7, innenfor fagområdene; kar, uro, robotkirurgi, ortopedi, gastro- og gynekologi. 

Vi har ledig:

2 x 100 % vikariat med mulighet for forlengelse, oppstart 5. september 2022.

Arbeidsoppgaver:

 • Inngå i operasjonsteam 24/7 med ordinære operasjonssykepleieoppgaver

Kvalifikasjoner:

 • Offentlig godkjent sykepleier med videreutdanning som operasjonssykepleier
 • Beherske norsk skriftlig og muntlig for forsvarlig yrkesutøvelse
 • Det forutsettes oppholds- og arbeidstillatelse i Norge

Personlige egenskaper:

 • Trives med å jobbe i tverrfaglige team og i et høyteknologisk miljø
 • Engasjert, strukturert og løsningsorientert
 • Håndterer høy aktivitet og omprioritering av oppgaver når det er nødvendig
 • Jobbe selvstendig med gode samarbeidsevner
 • Personlig egnethet blir vektlagt

  Vi tilbyr:

  • Et spennende og faglig utfordrende miljø
  • Et arbeidsmiljø preget av tillit, åpenhet og respekt
  • En trygg arbeidsplass med god kollegastøtte 

  Vi ber alle søkere vedlegge dokumentasjon på utdanning, attester på arbeidserfaring og eventuelle spesialistgodkjenninger. Dette for å dokumentere kvalifikasjoner som er oppgitt i CV, og til lønnsfastsettelse. Vi minner om at alt arbeid etter fylte 18 år er relevant ved ansiennitetsberegning. 

  Det er pliktig medlemskap i pensjonsordning.

  Tilsetting skjer på de vilkår som til enhver tid fremgår av gjeldende lover og forskrifter, overenskomster og øvrig reglement.