Operasjonssykepleier

Lovisenberg Diakonale sykehus AS

Hver dag jobber medarbeidere ved Lovisenberg Diakonale Sykehus for bedre liv og helse for tusenvis av mennesker. Er du faglig engasjert, setter pasienten i sentrum og har evne til å inspirere og opprettholde et utviklende miljø? Da kan du være den vi søker!

Vi har to ledige svangerskapsvikariat i 100 % dagstilling for operasjonssykepleiere.

Kirurgisk klinikk behandler henviste pasienter fra hele landet innen planlagt ortopedi, generell kirurgi og øre-nese-hals. Klinikken disponerer to sengeposter, dagkirurgisk post, postoperativ enhet, tolv operasjonsstuer og poliklinikk.

Operasjonsavdelingen er stor innen elektiv ortopedi med hovedvekt på protesekirurgi og artroscopiske skulderoperasjoner. Vi har stor ØNH-avdeling med barneoperasjoner og nese- og bihulekirurgi. Vi har generell kirurgi med laparascopiske hernie- og galleoperasjoner.

Arbeidsoppgaver:

 • Legge til rette for trygg gjennomføring og assistanse ved kirurgiske inngrep.
 • Identifisere, planlegge, utøve og dokumentere operasjonssykepleien med fokus på pasientens beste.
 • Ansvar for hygiene, infeksjonsforebygging og hypotermiforebygging.
 • Ansvar for leiring av pasient og klargjøring av kirurgiske instrumenter og medisinsk-teknisk utstyr.

Kvalifikasjoner:

 • Offentlig godkjent sykepleier med videreutdanning i operasjonssykepleie.
 • Erfaring fra lignende virksomhet er en fordel, men opplæring vil bli gitt.
 • Personlig egnethet og gode samarbeidsevner vektlegges.
 • Evne til fleksibilitet og faglig engasjement.
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne.

Vi tilbyr:

 • Dagstilling med fri alle helger og høytider.
 • Redusert stillingsprosent kan imøtekommes.
 • Valg mellom å være fast på en enhet eller rotasjon på flere enheter.
 • Et inspirerende og hyggelig arbeidsmiljø – vi har det gøy på jobb!
 • Erfarne, hjelpsomme og dyktige kollegaer i et miljø preget av engasjement og høy faglighet.
 • Undervisning to ganger pr uke.
 • Sommerstengt avdeling - fellesferie 4 uker.
 • Konkurransedyktig lønn.
 • God pensjonsordning i KLP.
 • Et aktivt bedriftsidrettslag med bredt tilbud.
 • Gode velferdsordninger.