• Bedrift
  Alver kommune
 • Søknadsfrist
  30.09.2023
 • Ansettelsesform
  Engasjement
 • Bransje
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring
  Ønskelig
 • Adresse
  5914, ISDALSTØ
  ALVER
  Norge
 • Antall stillinger
  1
 • karriere-kode
  4978201
 • Se her for andre jobber fra Alver kommune
 • Oppdatert 28.09.2023
Ledig stilling

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Alver kommune

Open søknad - psykisk helse og rus

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Kort om stillinga 

Dersom du ynskjer å vera ringjevikar ved habiliteringstenester i Alver kommune har me lyst å høyra frå deg!

Som ringevikar kan me tilby vakter/arbeid ved fråvær grunna sjukdom, ferie eller andre mellombels høve som fører til behov for mellombels arbeidskraft. Me er spesielt interssert i søkjarar med helsefagleg bakgrunn eller studentar innan helsefag men andre kan også søkje. For nokon stillingar må du ha førarkort. 

Tilkallingsvikarar har ikkje rett på å bli tilbudd arbeid eller plikt til å ta på seg tilbudd arbeid.  

Du må i tillegg følgje med på nettet og søkje konkrete stillingar som er lyst ut dersom du er interessert i spesielle stillingar med fast arbeidstid og tenestestad.

Dersom du ikkje høyrer noko etter å ha levert søknad sit me pris på om du tek kontakt med den aktuelle avdeling du kan tenkja deg å arbeida ved - det er alltid kjekt med ein hyggeleg telefonsamtale:

Aktuelle avdelinger

Radøy interkommunale busenter og Røsvikdalen omsorgbustad pluss - konstituert avdelingsleiar Marianne Ramsvik Rikstad 

Skrenten omsorgsbustad pluss, Hovden omsorgsbustad pluss og Krossleitet omsorgsbustad pluss - avdelingsleiar Marita Årseth 

Storbruhaugen omsorgsbustad pluss - fagansvarleg Silje Antoniazzi

Kven er du?

Du trivst med å arbeide med menneskjer og har engasjement for fagfeltet. Du er trygg i deg sjølv og i møte med andre. Du jobbar godt i team. Det vert lagt avgjerande vekt på personlege eignaheit oppimot målgruppa. 

Me har behov for vikarar som kan arbeide:

 • Medlevarturnus
 • Langvaktturnus
 • Nattevakter 
 • Kortvakter/dag-kveld 

Me kan tilby

Gode pensjons- og forsikringsvilkår.
Løn etter gjeldande tariffavtale.

Politiattest

I tråd med helsepersonellova vert det stilt krav om godkjend politiattest ved tiltrede.

Slik søker du

Trykk knappen "send søknad". Dess meir du fyller ut, dess betre vert du sjåande ut på søkjarlista. Dersom du har behov for hjelp med registrering av søknad, kontakt innbyggjarservice på 56 37 50 00.

Bli kjent med Alver kommune

 

 • Bedrift
  Alver kommune
 • Søknadsfrist
  30.09.2023
 • Ansettelsesform
  Engasjement
 • Bransje
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring
  Ønskelig
 • Adresse
  5914, ISDALSTØ
  ALVER
  Norge
 • Antall stillinger
  1
 • karriere-kode
  4978201
 • Se her for andre jobber fra Alver kommune
 • Oppdatert 28.09.2023