• Bedrift
  Alver kommune
 • Søknadsfrist
  31.12.2022
 • Heltid/Deltid
  Deltid
 • Ansettelsesform
  Fast
 • Bransje
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring
  Ønskelig
 • Adresse
  5914, ISDALSTØ
  ALVER
  Norge
 • Antall stillinger
  1
 • karriere-kode
  4290716
 • Se her for andre jobber fra Alver kommune
 • Oppdatert 10.06.2022
Ledig stilling

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Alver kommune

Open søknad - habiliteringstenester

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Kort om stillinga

Her kan du søkja om å være ringevikar ved avdelingar tenesteområdet habiliteringstenester i Alver kommune. Som ringevikar kan vi tilby vakter/arbeid ved fråvær grunna sjukdom, ferie eller andre mellombels høve som fører til behov for mellombels arbeidskraft. Tilkallingsvikarar har ikkje rett på å bli tilbudd arbeid eller plikt til å ta på seg tilbudd arbeid. 

Du må i tillegg følgje med på nettet og søkje konkrete stillingar som er lyst ut dersom du er interessert i spesielle stillingar med fast arbeidstid og tenestestad.

Aktuelle avdelinger

Arbeids- og aktivitetssenter - avdelingsleiar Jørgen Bleikli

Avlastningstenester - avdelingsleiar Hilde Johansen

Kvernhusmyrane og Bjørkhaugen - avdelingsleiar Bjørg Konglevoll Lunde

Storhaugen og Stallanemarka - avdelingsleiar Åge Bård Johnsen

Kvassnesvegen og Røsvikdalen - avdelingsleiar Oddrun Takvam

Bustølen og Grønland - Eva-Kristin Fanebust

Ambulerande tenester - avdelingsleiar Christel Knudsen

Prestbrekka - avdelingsleiar Lene Christensen

Ressurskrevjande tenester - avdelingsleiar Odd-Jarle Hitland

Hannesvegen, Tømmerdalen og Hesthaugen - avdelingsleiar Reidun Vallestad

Vi søkjer

 • Vernepleiar
 • Sjukepleiar
 • Anna treårig helse- og sosialfagleg bakgrunn
 • Helsefagarbeidar
 • Assistentar/ufaglærte (det er eit føremon om ein har erfaring innanfor feltet)
 • 2. - 3. års studentar på sjukepleie/vernepleie

Du trivst med å arbeide med menneskjer og har engasjement for fagfeltet. Du er trygg i deg sjølv og i møte med andre. Du jobbar godt i team og trivst i eit høgt fagmiljø. Det vert lagt avgjerande vekt på personlege eignaheit oppimot målgruppa. Du må ha sertifikat klasse B. 

Vi har behov for vikarar som kan arbeide:

 • Medlevarturnus
 • Langvaktturnus
 • Nattevakter (Radøy Interkommunale Busenter og Skrenten omsorgsbustad pluss)
 • Kortvakter/dag-kveld (Skrenten omsorgsbustad pluss og Røsvikdalen omsorgsbustad pluss)

Vi kan tilby

Gode pensjons- og forsikringsvilkår.
Løn etter gjeldande tariffavtale.

Politiattest

I tråd med helsepersonellova vert det stilt krav om godkjend politiattest ved tiltrede.

Slik søker du

Trykk knappen "send søknad". Dess meir du fyller ut, dess betre vert du sjåande ut på søkjarlista. Dersom du har behov for hjelp med registrering av søknad, kontakt innbyggjarservice på 56 37 50 00.

 

 • Bedrift
  Alver kommune
 • Søknadsfrist
  31.12.2022
 • Heltid/Deltid
  Deltid
 • Ansettelsesform
  Fast
 • Bransje
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring
  Ønskelig
 • Adresse
  5914, ISDALSTØ
  ALVER
  Norge
 • Antall stillinger
  1
 • karriere-kode
  4290716
 • Se her for andre jobber fra Alver kommune
 • Oppdatert 10.06.2022