• Bedrift
  Alver kommune
 • Søknadsfrist
  31.12.2021
 • Sted:
  ISDALSTØ
 • Stillingstype:
  Varierande arbeidstid
 • Bransje:
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  VESTLAND
 • Arbeidssted:
  ISDALSTØ
 • Land:
  NO
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  3367361
 • Se her for andre jobber fra Alver kommune

Open søknad - habiliteringstenester

Alver kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Kort om stillinga

Her kan du søkja om å være ringevikar ved avdelingar tenesteområdet habiliteringstenester i Alver kommune. Som ringevikar kan vi tilby vakter/arbeid ved fråvær grunna sjukdom, ferie eller andre mellombels høve som fører til behov for mellombels arbeidskraft. Tilkallingsvikarar har ikkje rett på å bli tilbydt arbeid eller plikt til å ta på seg tilbydt arbeid. 

Du må i tillegg følgje med på nettet og søkje konkrete stillingar som er lyst ut dersom du er interessert i spesielle stillingar med fast arbeidstid og tenestestad.

Aktuelle avdelinger

Arbeids- og aktivitetssenter, avdelingsleiar Jørgen Bleikli
Avlastningstenester, avdelingsleiar Hilde Johansen
Kvernhusmyrane og Bjørkhaugen, avdelingsleiar Bjørg Konglevoll Lunde
Storhaugen og Stallanemarka, avdelingsleiar Åge Bård Johnsen
Kvassnesvegen og Røsvikdalen, avdelingsleiar Oddrun Takvam
Bustølen og Grønland, Eva-Kristin Fanebust
Ambulerande tenester, avdelingsleiar Christel Knudsen
Prestbrekka, avdelingsleiar Lene Christensen
Ressurskrevjande tenester, avdelingsleiar Odd-Jarle Hitland
Hannesvegen, Tømmerdalen og Hesthaugen, avdelingsleiar Reidun Vallestad

Vi søkjer

 • Vernepleiar
 • Sjukepleiar
 • Anna treårig helse- og sosialfagleg bakgrunn
 • Helsefagarbeidar
 • Assistentar/ufaglærte (det er eit føremon om ein har erfaring innanfor feltet)
 • 2. - 3. års studentar på sjukepleie/vernepleie

Du trivst med å arbeide med menneskjer og har engasjement for fagfeltet. Du er trygg i deg sjølv og i møte med andre. Du jobbar godt i team og trivst i eit høgt fagmiljø. Det vert lagt avgjerande vekt på personlege eignaheit oppimot målgruppa. Du må ha sertifikat klasse B. 

Vi har behov for vikarar som kan arbeide:

 • Medlevarturnus
 • Langvaktturnus
 • Nattevakter (Radøy Interkommunale Busenter og Skrenten omsorgsbustad pluss)
 • Kortvakter/dag-kveld (Skrenten omsorgsbustad pluss og Røsvikdalen omsorgsbustad pluss)

Vi kan tilby

Gode pensjons- og forsikringsvilkår.
Løn etter gjeldande tariffavtale.

Politiattest

I tråd med helsepersonellova vert det stilt krav om godkjend politiattest ved tiltrede.

Slik søker du

Trykk knappen "send søknad". Dess meir du fyller ut, dess betre vert du sjåande ut på søkjarlista. Dersom du har behov for hjelp med registrering av søknad, kontakt innbyggjarservice på 56 37 50 00.

 
 • Bedrift
  Alver kommune
 • Søknadsfrist
  31.12.2021
 • Sted:
  ISDALSTØ
 • Stillingstype:
  Varierande arbeidstid
 • Bransje:
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  VESTLAND
 • Arbeidssted:
  ISDALSTØ
 • Land:
  NO
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  3367361
 • Se her for andre jobber fra Alver kommune