Ledig stilling

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Helse Sør-øst RHF

Ønsker du en spennende sommerjobb i psykiatrien? 

Offentlig forvaltning

Psykiatrisk langtids - og sikkerhetspost søker etter ferievikarer i 80% stilling. Vi har også behov for flere tilkallingsvikarer

Psykiatrisk sykehusavdeling har et bredt behandlingstilbud innen voksenpsykiatri på sykehusnivå for Vestfolds befolkning. Avdelingen består av: Psykiatrisk sikkerhets og langtidspost og Spesial poliklinikken som er lokalisert på Granli, Sem, samt tre psykiatriske akuttposter, kognitiv svikt og alderspsykiatrisk utredningspost og spesialiserte polikliniske funksjoner for kognitiv svikt/alderspsykiatri, nevropsykiatri, ECT og spiseforstyrrelser som er lokalisert i flotte nye lokaler i Tønsberg.

Psykiatrisk langtids - og sikkerhetspost er lokalisert på Sem og er begge lukkede poster og gir tilbud til pasienter med alvorlige, kompliserte og sammensatte lidelser, rusproblemer og med hovedvekt på psykotiske symptomer og alvorlig atferdsavvik, hvor det samtidig foreligger fare for andres sikkerhet over tid. 

Avdelingen er en del av klinikk psykiske helse og avhengighet (KPA) i Sykehuset i Vestfold HF. Klinikken driver utredning og behandling, forskning og undervisning innen psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling. Vi holder til flere steder i Vestfold og har en utadrettet og ambulant tjenesteprofil. Driften er fordelt på: Barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling, psykiatrisk sykehusavdeling. DPS Vestfold, Avdeling rus og avhengighet, Autismeavdeling samt klinikkens fellesressurser – ledelse, fellesfunksjoner, fagressurs og forskning. Opptaksområdet har tilsvarende ca 230.000 innbyggere. PA har som visjon å være et ledende fagmiljø innen helsevern og tilby tverrfaglig rusbehandling i Norge. Vi skal være kjent for pasienter, medarbeidere og samarbeidspartnere som en tilbyder av virkningsfull og effektiv behandling. Klinikkens verdigrunnlag vektlegger at vi tør gå nye veier, at vi er nysgjerrige og lærer aktivt av suksesser og feil. Vi understøtter og tror på menneskers iboende evne til læring, utvikling og å kunne ta egne valg. På flere områder foregår det i klinikken et aktivt utviklingsarbeid, som digital teknologi i behandling, kvalitetsregister, firedagers behandling og andre nye behandlingsformer.

Arbeidsoppgaver:

 • Støttende, strukturert og aktiviserende miljøterapi med trening, gruppeaktivitet og besøk på ulike arenaer utenfor institusjonen.
 • Observasjon og dokumentasjon av hvordan pasientene fungerer i forhold til samarbeid, kommunikasjon, problemløsning, praktiske ferdigheter, læring/mestring.
 • Praktiske oppgaver i seksjonen.
 • Delta på tverrfaglige drøftinger.

Kvalifikasjoner:

 • Erfaring fra arbeid med rus/psykose vektlegges i stor grad, herunder evnen til praktisk å begrense og håndtere fysisk urolige situasjoner og utagering.
 • Det kreves at den ansatte behersker norsk (skandinavisk språk)skriftlig og muntlig for forsvarlig yrkesutøvelse.
 • Førerkort klasse B

  Personlige egenskaper:

  • Gode kommunikasjonsferdigheter og evne til å skape tillit og relasjon med pasienter er en stor fordel.
  • Gode samarbeidsevner og villighet til omstilling. 
  • Personlig egnethet vil bli tillagt stor vekt

   Vi tilbyr:

   • Et aktivt og positivt arbeids/fagmiljø hvor ulike arbeidsgrupper samarbeider.
   • Internundervisning, simulatortrening, etisk refleksjon.
   • En avdeling i utvikling.

   Det er pliktig medlemskap i pensjonsordning. Tilsetting skjer på de vilkår som til enhver tid fremgår av gjeldende lover og forskrifter, overenskomster og øvrig reglement. 

   Vi ber alle søkere vedlegge dokumentasjon på utdanning, attester på arbeidserfaring og eventuelle spesialistgodkjenninger. Dette for å dokumentere kvalifikasjoner som er oppgitt i CV, og til lønnsfastsettelse. Vi minner om at alt arbeid etter fylte 18 år er relevant ved ansiennitetsberegning.