Ledig stilling

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Helse Sør-øst RHF

Ønsker du en spennende sommerjobb?

Offentlig forvaltning

Psykiatrisk sikkerhet og langtidspost A - B søker etter ferievikarer i 80 % stilling. Vi har også behov for flere tilkallingsvikarer på laget vårt.

Vi ser etter assistenter, sykepleiere, vernepleiere, helsefagarbeidere, miljøterapeuter og miljøarbeidere.

Psykiatrisk sykehusavdeling har et bredt behandlingstilbud innen voksenpsykiatri på sykehusnivå for Vestfolds befolkning. Avdelingen består av: Psykiatrisk sikkerhets og langtidspost og Spesial poliklinikken som er lokalisert på Granli, Sem, samt tre psykiatriske akuttposter, kognitiv svikt og alderspsykiatrisk utredningspost og spesialiserte polikliniske funksjoner for kognitiv svikt/alderspsykiatri, nevropsykiatri, ECT og spiseforstyrrelser som er lokalisert i flotte nye lokaler i Tønsberg.

Psykiatrisk sikkerhetspost og langtidspost A-B er lokalisert på Sem og er begge lukkede poster og gir tilbud til pasienter med alvorlige, kompliserte og sammensatte lidelser, rusproblemer og med hovedvekt på psykotiske symptomer og alvorlig atferdsavvik, hvor det samtidig foreligger fare for andres sikkerhet over tid. 

Vi er en stor og kompetent faggruppe som består av leger, psykologer, sykepleiere, vernepleier, helsefagarbeidere, miljøterapeuter og assistenter. Vi har et trygt og godt arbeidsmiljø. Vi er opptatt av å dele kunnskapen vår, for lasset drar vi sammen. Vi søker deg som ønsker en arbeidshverdag med faglig utfordring, som er god til å bygge relasjoner og har gode kommunikasjons -og samarbeidsevner.

Ansettelser vil skje fortløpende, så det kan lønne seg og søke så raskt som mulig.

Vi ser frem til å høre fra deg!

 

Avdelingen er en del av klinikk psykiske helse og avhengighet (KPA) i Sykehuset i Vestfold HF. Klinikken driver utredning og behandling, forskning og undervisning innen psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling. Vi holder til flere steder i Vestfold og har en utadrettet og ambulant tjenesteprofil. Driften er fordelt på: Barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling, psykiatrisk sykehusavdeling. DPS Vestfold, Avdeling rus og avhengighet, Autismeavdeling samt klinikkens fellesressurser – ledelse, fellesfunksjoner, fagressurs og forskning. Opptaksområdet har tilsvarende ca. 230.000 innbyggere. PA har som visjon å være et ledende fagmiljø innen helsevern og tilby tverrfaglig rusbehandling i Norge. Vi skal være kjent for pasienter, medarbeidere og samarbeidspartnere som en tilbyder av virkningsfull og effektiv behandling. Klinikkens verdigrunnlag vektlegger at vi tør gå nye veier, at vi er nysgjerrige og lærer aktivt av suksesser og feil. Vi understøtter og tror på menneskers iboende evne til læring, utvikling og å kunne ta egne valg. På flere områder foregår det i klinikken et aktivt utviklingsarbeid, som digital teknologi i behandling, kvalitetsregister, firedagers behandling og andre nye behandlingsformer.

I Sykehuset i Vestfold HF verdsettes mangfold og inkludering. Medarbeidere med ulik kompetanse, bakgrunn, livserfaring og perspektiv gir gode forutsetninger til å ta vare på hver enkelt pasient og bidrar til godt samarbeid og forståelse. Vi håper du vil søke på stilling hos oss.

 

Kvalifikasjoner:

 • Stillingstittel vil avhenge av utdanningsbakgrunn. 
 • Erfaring fra arbeid med rus/psykose vektlegges i stor grad, herunder evnen til praktisk å begrense og håndtere fysisk urolige situasjoner og utagering.
 • Den som tilsettes i stilling som krever autorisasjon, må kunne dokumentere norsk offentlig godkjenning.
 • Det kreves at den ansatte behersker norsk (skandinavisk språk) skriftlig og muntlig for forsvarlig yrkesutøvelse.
 • Førerkort klasse B

Personlige egenskaper:

 • Gode kommunikasjonsferdigheter og evne til å skape tillit og relasjon med pasienter er en stor fordel.
 • Gode samarbeidsevner og villighet til omstilling. 
 • Personlig egnethet vil bli tillagt stor vekt

Vi tilbyr:

 • Et aktivt og positivt arbeids/fagmiljø hvor ulike arbeidsgrupper samarbeider.
 • Internundervisning, simulatortrening, etisk refleksjon.
 • En avdeling i utvikling.
 • Gode låne- og forsikringsordninger hos KLP
 • Alle ansatte ved sykehuset omfattes av gruppelivsforsikring, reiseforsikring ved tjenestereiser, ulykkesforsikring - fritid og yrkesskadeforsikring
 • Gode velferdsordninger, med blant annet bedriftsidrettslag og personalhytter
 • Tilsetting skjer på de vilkår som til enhver tid fremgår av gjeldende lover og forskrifter, overenskomster og øvrig reglement

Som ansatt ved Sykehuset i Vestfold HF vil du bli medlem av kollektive pensjonsordningen i KLP, og trekkes 2 % i pensjonsinnskudd. Les mer om offentlig tjenestepensjon på www.klp.no.

Vi ber alle søkere vedlegge dokumentasjon på utdanning, attester på arbeidserfaring og eventuelle spesialistgodkjenninger. Dette for å dokumentere kvalifikasjoner som er oppgitt i CV, og til lønnsfastsettelse. Vi minner om at alt arbeid etter fylte 18 år er relevant ved ansiennitetsberegning.