Ledig stilling

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Helse Sør-øst RHF

Ønsker du en sommerjobb i et tverrfaglig miljø innen psykiatri?

Offentlig forvaltning

Ved Psykoseposten på Nøtterøy søker vi etter ferievikarer for sommeren 2022  - Uke 25 - 33.  Det må påregnes helgearbeid.

DPS Vestfold i Klinikk psykisk helse og avhengighet (KPA) er lokalisert i Sandefjord, Larvik og på Nøtterøy/Tønsberg. Opptaksområdet har tilsvarende ca. 230.000 innbyggere. Avdelingen har ca. 275 årsverk fordelt på ca. 350 ansatte, inklusiv 25 overleger og 16 leger i spesialisering, samt 36 psykologspesialister og 50 psykologer under spesialisering. DPS Vestfold har to allmennpsykiatriske døgnposter, en psykosepost og seks poliklinikker, i tillegg til to seksjoner for kontortjeneste.  

Psykosepost er en åpen døgnpost med 20 sengeplasser som utreder, diagnostiserer og behandler pasienter der psykose, og eventuell samtidig rusmiddelavhengighet, er en del av tilstandsbildet. Vi har en tverrfaglig, individuell tilnærming til pasienten med engasjerte team bestående av blant annet psykiatere, psykologer, sykepleiere, vernepleiere, hjelpepleiere og sosionom. Seksjonen tilstreber brukermedvirkning i så stor grad som mulig innenfor våre rammer. Miljøterapi, relasjonsarbeid og samarbeid med familie og pårørende er sentralt ved innleggelse. 

Stillingsstørrelse kan variere etter behov. Vennligst oppgi i søknaden hvilken periode du kan jobbe, og hvor mye du kan arbeide.

Ansettelser vil foregår fortløpende.

Vi ber alle søkere vedlegge dokumentasjon på utdanning, attester på arbeidserfaring og eventuelle spesialistgodkjenninger. Dette for å dokumentere kvalifikasjoner som fremkommer i CV, og til lønnsfastsettelse. Vi minner om at alt arbeid etter fylte 18 år er relevant ved ansiennitetsberegning

Arbeidsoppgaver:

 • Miljøterapeutisk arbeid, slik som deltagelse i pasientsamtaler, kartlegging av fungering, observasjon av fungering / evt. Bivirkning av medikamentell behandling.
 • Samarbeid med pårørende og andre instanser.
 • Praktiske gjøremål i posten.

Kvalifikasjoner:

 • Ønskelig med grunnutdanning i sykepleie / vernepleie,  eller annen relevant helsefaglig bakgrunn.
 • Student innen sykepleie, vernepleie, psykologi og politi.
 • Ønskelig med erfaring innen psykisk helsearbeid
 • Søkere må beherske muntlig og skriftlig skandinavisk språk 
 • Den som tilsettes i stilling som krever autorisasjon, må kunne dokumenterer norsk offentlig godkjenning         

Personlige egenskaper:

 • Stabil, fleksibel, har god samarbeidsevne og arbeidskapasitet 
 • Evne å holde oversikt i en travel hverdag 
 • Trives med å delta i tverrfaglige behandlingsrelasjoner 
 • God evne til å etablere og opprettholde mellommenneskelige relasjoner.
 • Personlig egnethet vektlegges sterkt 

Vi tilbyr:

 • En tydelig faglig- og verdiorientert grunntenkning
 • En utviklingsorientert arbeidsplass med tydelige arbeidsoppgaver i retning av stadig mer spesialisert og målrettet tjenestetilbud.
 • Virksomhetsfokus på resultatskapning for våre tjenestemottakere og ansatte
 • Velferdsordninger gjennom SIV HF 

Tilsetting skjer på de vilkår som til enhver tid fremgår av gjeldende lover, tariffavtaler og reglement. Det er pliktig medlemskap i KLP.