• Bedrift
  Sandnes kommune
 • Søknadsfrist
  23.09.2021
 • Sted:
  SANDNES
 • Stillingstype:
  Heltid
 • Bransje:
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  ROGALAND
 • Arbeidssted:
  SANDNES
 • Land:
  NO
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  4085357
 • Se her for andre jobber fra Sandnes kommune

Ønsker du en jobb som gir deg faglige utfordringer og mulighet til å tenke helhetlig?

Sandnes kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Er du ute etter en spennende og utfordrende stilling der du kan bruke deg selv i et kreativt og positivt miljø? Vi har ledig faste stillinger for deg som ønsker å være med og videreutvikle gode helse -og omsorgstjenester i Sandnes kommune.     

Brønnabakka er en omsorgsbolig og et avlastningssenter i Forsand med heldøgnstjenester til barn og unge voksne. Det er for tiden 6 fastboende beboere i boligen.            Ledig 1 x 100 % fast stilling og 1 x 50 % fast stilling som vernepleier/sykepleier/miljøterapeut (ergoterapeut/sosionom/barnevernspedagog). Arbeidstid for tiden turnus med hver 4.helg med langvakter.

Miljøtjenesten (TMT) gir tjenester til de som bor i egen bolig og ikke har tjenester tilknyttet kommunal omsorgsbolig. Det er stort spenn i vedtakenes innhold, diagnoser og oppgavene er mange og varierte. Vi er opptatt av å opprettholde et høyt faglig nivå gjennom faglig diskusjoner og etiske refleksjoner. Vi er bevisst på brukerne og har deres ressurser i fokus. TMT gir praktisk bistand og opplæring med hovedfokus på at bruker selv skal være aktiv deltakende. Tjenesten gis ofte hjemme hos bruker 1:1, samt at vi følger til lege, tannlege, nav og o.l. Stillingen har base i Forsand, men må påregne å jobbe andre steder i Sandnes kommune ved behov i TMT.                           Ledig 1 x 100% fast stilling for vernepleier/sykepleier/miljøterapeut (ergoterapeut). Arbeidstid for tiden turnus med hver 3.helg

Enhet for funksjonshemmede (EFF) gir tjenester til mennesker med funksjonsnedsettelse og er en bydekkende tjeneste. Vi har fokus på å opprettholde et høyt faglig nivå gjennom faglige diskusjoner og etiske refleksjoner. Vi er bevisste på å ha brukeren og dens ressurser i fokus. Positiv adferdsstøtte (PAS) blir benyttet som metodisk tilnærming med mål om å fremme den enkeltes interesser, ferdigheter, ønsker og muligheter. PAS vektlegger også kompetansebygging, støtte og oppfølging av ansatte, i tillegg til samarbeid og støtte til pårørende og andre involverte. EFF har også eget veiledningsteam som har i hovedoppgave å veilede ansatte i utførelsen av miljøarbeid og øke fagkompetansen gjennom intern kurspakke til alle nyansatte. Veiledningsteamet kan bidra med sin forståelse, kunnskapsformidling, gi støtte, råd og  anbefalinger. 

Arbeidsoppgaver:

Du vil få varierte arbeidsdager med arbeidsoppgaver ut fra den kompetansen du har.  Du vil være med å utføre målretta miljøarbeid, planlegge og evaluere planer/tiltak og dokumentering i elektronisk journal. Stillingen innebærer samarbeid med pårørende og andre virksomheter/instanser og du vil få ansvar for å arrangere og delta på møter med ulike samarbeidspartnere. Vernepleier/sykepleier vil ha ansvar for legemiddelhåndtering og andre helserelaterte oppgaver. Oppgave som primærkontakt/sekundærkontakt kan være aktuelt. 

Kvalifikasjoner:

 • Du har utdanning som vernepleier/sykepleier med autorisasjon 
 • Helse -og sosialfaglig høgskoleutdanning som barnevernspedagog/sosionom/ergoterapeut kan bli vurdert til stilling som Miljøterapeut 
 • Du har erfaring med målrettet miljøarbeid, har god fremstillingsevne både skriftlig og muntlig, og har generelt gode digitale ferdigheter. 
 • Det er ønskelig at du har førerkort klasse B (manuelt gir).
 • Det kreves gyldig politiattest før tiltredelse, jfr. Helse -og omsorgstjenesteloven §5-4. Attest kreves kun av søkere som får tilbud om ansettelse og skal derfor ikke legges ved søknaden.

Personlige egenskaper:

Du er faglig engasjert, positiv og setter den enkelte bruker i sentrum. Du har fokus på brukermedvirkning og er ansvarsbevisst, løsningsorientert samt fleksibel. Du ha gode samarbeidsevner og er bevisst på å være en god rollemodell. Du er tålmodig og trygg i møte med brukere, og har evne til å takle utfordrende adferd dersom det oppstår. Du må kunne glede deg over "de små ting" i hverdagen og ha evne til å skape gode relasjoner.

Vi tilbyr:

 • Intern kurspakke i profesjonelt miljøarbeid 1 og 2  og kurs i tvang og makt 
 • Du vil bli inkludert i fagmiljøet i EFF som er organisert i  grupper
 • Et hektisk arbeidsmiljø, mye humor og god takhøyde.
 • Bedriftsidrettslag, kunstforening, adgangskort til kommunens svømmehaller og hjem-jobb-hjem.
 
 • Bedrift
  Sandnes kommune
 • Søknadsfrist
  23.09.2021
 • Sted:
  SANDNES
 • Stillingstype:
  Heltid
 • Bransje:
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  ROGALAND
 • Arbeidssted:
  SANDNES
 • Land:
  NO
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  4085357
 • Se her for andre jobber fra Sandnes kommune