Ledig stilling

Helse Sør-øst RHF

Ønsker du en fleksibel arbeidshverdag og mulighet til å smake på flere fagfelt innen sykepleie?

Offentlig forvaltning

Er du av typen som liker fleksibilitet i din arbeidsplan og uredd for å trå til der det trengs? Da er kanskje fast stilling i bemanningspool hos HR Bemanning noe for deg.

Vi er sykehusets interne vikarsenter og tilbyr vikartjeneste til medisinske og kirurgiske sengeposter og spesialavdelinger. Vi søker nå etter sykepleiere.

Som ansatt i bemanningspoolen har du en turnus med vakter på flere seksjoner ut fra kvalifikasjoner, interesse og behov. Dette gir deg mulighet til å utvikle en god breddekompetanse innenfor sykepleiefaget. Du får tilbud om opplæringsprogram og fagdager. Lønnsmessig er det et fleksibilitetstillegg som gradvis økes over en 6-årsperiode.

HR Bemanning har 35 årsverk tilknyttet bemanningspool og du følges opp av seksjonsleder og 5 medarbeidere som arbeider med fagutvikling, rekruttering og innleie. Vi har også ansatte på timesbasis og i kombinasjonsstillinger med andre seksjoner for å oppnå 100% stilling på sykehuset.

Vi har ledige stillinger med snarlig oppstart eller etter avtale og stillingsstørrelse kan avtales. Søknader behandles fortløpende.

Kvalifikasjoner:

 • Autorisasjon som sykepleier
 • Arbeidserfaring fra sykehus er en fordel
 • Gode kommunikasjonsferdigheter i norsk (skandinavisk) både muntlig og skriftlig
 • Behersker digitale arbeidsverktøy
 • Det forutsettes oppholds- og arbeidstillatelse i Norge

Ved ansettelse må politiattest etter Lov om helsepersonell, § 20 a fremlegges.

Vi ber alle søkere vedlegge dokumentasjon på utdanning, attester på arbeidserfaring og eventuelle spesialistgodkjenninger. Dette for å dokumentere kvalifikasjoner som er oppgitt i CV, og til lønnsfastsettelse. Vi minner om at alt arbeid etter fylte 18 år er relevant ved ansiennitetsberegning. 

Personlige egenskaper:

 • Er selvstendig og strukturert
 • Har gode samarbeidsevner og liker å jobbe i team
 • Trives i et aktivt og travelt miljø
 • Evner å jobbe fleksibelt og er løsningsorientert
 • Er åpen for nye utfordringer
 • Personlig egenhet vektlegges

Vi tilbyr:

 • Tilpasset arbeidsplan med arbeid 3. hver helg
 • Fagdager i arbeidsplanen
 • Fleksibilitetstillegg
 • En spennende arbeidsplass i utvikling
 • Gode låne- og forsikringsordninger hos KLP
 • Alle ansatte ved sykehuset omfattes av gruppelivsforsikring, reiseforsikring ved tjenestereiser, ulykkesforsikring - fritid og yrkesskadeforsikring
 • Gode velferdsordninger, med blant annet bedriftsidrettslag og personalhytter
 • Tilsetting skjer på de vilkår som til enhver tid fremgår av gjeldende lover og forskrifter, overenskomster og øvrig reglement
 • Som ansatt ved Sykehuset i Vestfold HF vil du bli medlem av kollektive pensjonsordningen i KLP, og trekkes 2 % i pensjonsinnskudd. Les mer om offentlig tjenestepensjon på www.klp.no.