Ledig stilling

Lillestrøm Kommune

Nattevakt søkes til gutt 6 år på Strømmen

Offentlig forvaltning

Vi søker avlastningspersonell som ønsker å jobbe natt med en gutt på 5 år som bor hjemme hos familien sin. 
For å passe til denne jobben er det viktig at du er glad i barn, rolig, omsorgsfull og til å stole på. Vi søker deg som er ansvarsfull og god til å kommunisere på norsk. Det er ønskelig at du har erfaring med norsk med tegnstøtte/ tegnspråk, men ikke et krav. Søkere uten erfaring innen tegnspråk/tegn til tale, oppfordres likevel til å søke dersom du er motivert og engasjert for faget.  Du er et "ja-menneske" som stiller opp ved behov og er fleksibel. Det er viktig at du har evne til å skape gode relasjoner og tar initiativ. Du byr på deg selv, samtidig som du opptrer rolig og er forståelsesfull. 
Gutten har masse humor, liker å tulle og har sterke meninger. Han har tracheostomi og har derfor behov for kontinuerlig tilsyn. Han bor på Strømmen sammen med foreldre og en yngre bror. 

Avlastning hjemmeboende samarbeider med spesialisthelsetjenesten (Ahus, Rikshospitalet, Ullevål) når det gjelder opplæring/sertifisering på utstyr og prosedyrer. I tillegg tilbyr avlastningstjenesten relevante kurs som å kommunisere ved hjelp av alternative kommunikasjonsmetoder, epilepsi med mer. Avlastningstjenesten er ansvarlig for å kvalitetssikre at prosedyrer og hygieniske prinsipper blir ivaretatt.
Ansatte i avlastning hjemmeboende følger barna til undersøkelser og ved innleggelser på sykehus.
Vi ønsker at «vårt barn» skal få god omsorg gjennom stell, pleie, lek og samspill.
Lillestrøm kommune er en kommune i stadig vekst. I kommunalområdet Bo- og miljøtjenester (BooM) vil du oppleve viktigheten av tverrfaglig samarbeid både i og utenfor egen arbeidsplass. Hos oss har vi fokus på sømløse tjenester der ansatte bistår ved behov på tvers av kommunalområder, avdelinger og seksjoner der det er hensiktsmessig. Med verdiene tillit, inkludering og nyskapning har vi ambisiøse mål om å bli Norges beste på vårt fagfelt. Det er et stort fagmiljø i BooM, hvor kurs og kompetanseheving holdes på tvers av seksjoner.  

Alle tjenestene våre er forankret i menneskerettigheter nedfelt av FN konvensjonen om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne, og den nasjonale veilederen til Helsedirektoratet “Gode helse- og omsorgstjenester til personer med utviklingshemming”.  

Kvalifikasjoner:

 • Helsefagarbeider, eller sykepleier- og vernepleierstudenter
 • Ufaglærte med lang erfaring kan kompensere for manglende utdanning
 • Ønskelig med erfaring fra hjemmerespiratorbehandling
 • Ønskelig med erfaring fra arbeid i andres hjem
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne i norsk. Krav om bestått Norskprøve B2, både skriftlig og muntlig
 • Erfaring med tegn til tale/norsk med tegnstøtte
 • Gyldig politiattest: (jfr. Helsepersonelloven § 20 a) 

Personlige egenskaper:

 • Du vektlegger andres integritet, viser respekt for andres hjem/kultur
 • Du har høy arbeidsmoral og er en stabil og pålitelig arbeidskraft
 • Du må vise aktiv interesse for barnet

Vi tilbyr:

 • Faste stillinger fra 20-70%
 • Lønn etter hovedtariffavtale
 • God pensjons- og forsikringsordning, inkludert yrkesskadeforsikring på fritid
 • Bedriftshelsetjeneste
 • Aktivt bedriftsidrettslag med gode tilbud til medlemmer
 • Arbeid hver andre helg eller hver fjerde helg
 • Våre nattevakter skal være våkne og tilstede for barnet