Ledig stilling

Helse Sør-øst RHF

Ønsker du deg en spennende og utfordrende jobb og er sykepleier,sykepleierstudent/vernepleier, vernepleierstudent? 

Offentlig forvaltning

Hos oss på Avdeling akuttpsykiatri, Seksjon E er vi opptatt av å ha rom for deg med kunnskap og/eller ønske om å tilegne deg kunnskap. Vi har en svært god kultur for erfaringsutveksling mellom alle yrkesgrupper som jobber her.

Sykepleiere/Vernepleiere hos oss er sidestilt med andre når det kommer til miljøterapeutiske tiltak hos våre pasienter. Vi er opptatt av at alle skal bli hørt, og at alle har noe å bidra med. 

Om du ikke har erfaring innen psykiatri fra før er intet hinder her. Vi tilbyr en bratt lærekurve hvor vi som Norges største akuttpsykiatriske avdeling har stor pasientflyt som gir deg mye verdifull erfaring på kort tid. Og du er aldri alene i arbeidet da vi har svært god dekning av sykepleiere, vernepleiere og flere andre yrkesgrupper.

Vi har gode utviklingsmuligheter i form av løpende strukturert internundervisning, mulighet for videreutdanning innen Psykisk Helse og vi har veiledninger, treninger i konflikthåndtering (MAP) med mer.

Vi er kjent for vårt gode arbeidsmiljø og jobber for at våre ansatte skal ha det trygt og godt på jobb i det som tidvis er en hektisk og krevende arbeidshverdag. 


Akershus universitetssykehus HF er en arbeidsplass med stort mangfold. Det er en klar styrke, og avgjørende for å løse våre mange oppgaver innen pasientbehandling, pasientoppfølging, forskning og undervisning. Vi ønsker oss derfor også et mangfold av søkere til ledige stillinger, og oppfordrer alle kvalifiserte til å søke, uavhengig av identitet og bakgrunn.

Kvalifikasjoner:

Hos oss må du være autorisert sykepleier/vernepleier. Om du har videreutdanning i psykisk helse eller tilsvarende er ikke et krav, men det er ingen ulempe om du har dette. Du bør være trygg på deg selv og du må ha god nok fysisk helse til å takle potensielle fysiske konflikthåndteringer.

Vi vil også veldig gjerne at du som er ferdig sykepleier eller vernepleier til sommeren søker!

Personlige egenskaper:

De personlige egenskapene som verdsettes høyest hos deg er at du bør være engasjert i faget, og ville bidra til å opprettholde et godt arbeidsmiljø. Dette må du gjerne gjøre ved å være fleksibel og løsningsorientert. Du må også være ansvarsbevisst og lojal og gjerne tydelig kreve dette av dine kolleger også.

At du evner å kommunisere godt både skriftlig og muntlig forventes av deg sammen med at du må like å jobbe i team med flere ulike profesjoner.

Når vi vil møte deg for å bli kjent med deg for å vurdere deg til denne stillingen vil personlig egnethet vurderes sterkt. Vi trenger deg som passer inn på vårt dyktige lag her på AKU E.

Vi tilbyr:

    Hos oss på AKU E vil du finne et svært godt arbeidsmiljø blant kolleger som tar godt vare på hverandre. Vi fokuserer på trivsel, ivaretakelse av våre kolleger med kurs, veiledninger, treninger.

    Ahus har sentral beliggenhet, gode velferdstilbud for ansatte, bedriftsidrettslag med et stort og variert tilbud . Det finnes bedriftshytter, gode eksterne tilbud for våre ansatte med mer.

    Sykehuset ligger sentralt plassert med god tilgang enten du kjører, tar buss, sykler eller går til fots. 

    For tiden er vi i behov av sykepleiere/vernepleiere på natt i ca. 70% stilling.  Vi ansetter egnede kandidater fortløpende og tiltredelse skjer etter avtale.