• Bedrift
  Forsvaret
 • Søknadsfrist
  23.06.2024
 • Heltid/Deltid
  Heltid
 • Ansettelsesform
  Fast
 • Utdanningskrav
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring
  Ønskelig
 • Adresse
  1590, RYGGE
  MOSS
 • Antall stillinger
  1
 • karriere-kode
  5757737
 • Se her for andre jobber fra Forsvaret
Ledig stilling

Forsvaret

Ønsker du å støtte Luftforsvaret med sikre samband og IKT-løsninger?

Special Operations Air Task Group (SOATG) trenger en ny assisterende A6 (OR5-6). SOATG er en viktig del av Forsvarets håndtering av kriser, både innenlands og utenlands. SOATG er organisert som en underavdeling av Joint Air Operations Centre (JAOC) operasjonsdivisjon. Stillingen er en del av A6 seksjonen som har ansvar for avdelingens sikre samband og IKT. Arbeidet i avdelingen er meget allsidig og spennende, perfekt for en eventyrlysten spesialist. Som assisterende A6 vil en være selvstendig ansvarlig for å understøtte avdelingens behov i både inn- og utland med sikre samband og IKT-løsninger. Som en del av seksjonen vil en møte nye utfordringer, der samarbeid på tvers av avdelingen er avgjørende for å løse problemer i det daglige.

SOATG er lokaliser på Rygge Flystasjon i Østfold fylke, en spennende flystasjon i vekst sentralt på Østlandet. Avdelingen setter godt arbeidsmiljø og fleksibilitet der det er mulig høyt. Avdelingen har kontinuerlig vaktfunksjon for støtte til politiet for bruk av Forsvarets helikoptre, samt ansvar innen Maritim kontra-terror og strategisk transport for Forsvarets Spesialstyrker. Vi ser etter deg som er ansvarsfull, kompetent og løsningsorientert.

 

Kvalifikasjoner:

 • Må ha befalsutdanning
 • Må være medisinsk skikket for tjeneste i internasjonale operasjoner.
 • Må bestå Forsvarets styrke- og utholdenhetstest til minimum karakter 4.
 • Norsk statsborgerskap
 • Må kunne sikkerhetsklareres for STRENGT HEMMELIG/COSMIC TOP SECRET før tiltredelse.

Ønskede kvalifikasjoner:

 • Erfaring fra samband, cyber, eller IKT innen Forsvaret.
 • Erfaring fra spesialoperasjoner og/eller kontraterroroperasjoner.
 • Erfaring fra luftoperativ tjeneste.
 • Beherske engelsk både skriftlig og muntlig.
 • Erfaring fra multinasjonale staber/koalisjoner.

Personlige egenskaper:

 • Vi ser etter deg som har gode ferdigheter innen det å jobbe som team, men også kan utføre oppgaver selvstendig.
 • Du er strukturert og kan selv finne arbeidsoppgaver som må gjøres eller kan gjøres bedre.
 • Du er ansvarsfull og kreativ, og finner nye måter å løse problemer som oppstår.
 • Du har stor omstillingsevne og er ikke redd for å ta fatt på en utfordring.

Vi tilbyr:

 • Spennende og tidvis travle arbeidsdager med mange varierte oppgaver og utfordringer i et godt arbeidsmiljø
 • Gode muligheter for faglig og personlig utvikling
 • Mulighet for fleksibel arbeidstid i henhold til statlig avtaleverk
 • Gode pensjonsordninger
 • Mulighet for trening i arbeidstiden
 • Bedriftshelsetjeneste
 • Lønn etter Statens lønnsregulativ som fastlønnet OR5-6, (stillingskode 1566), ltr 53-56, for tiden kr 524.700 til kr 548.600 brutto per år, avhengig av kvalifikasjoner. Av lønnen trekkes 2 % lovbestemt innskudd til Statens Pensjonskasse.

Vilkår og tidspunkt for tilsetting
Tilsetningen skjer i henhold til forsvarsloven § 44 fjerde ledd om at militært tilsatte plikter å overholde reglene om tilsetting, utdanning, disponering og avansement mv. som er fastsatt i den til enhver tid gjeldende ordningen for militært tilsatte.

Stillingen lyses ut med tilsetting T-60, aldersuavhengig kompetanse, fra tiltredelsesdato 01.10.2024, eller etter avtale. Med det menes et fast tilsettingsforhold i Forsvaret til oppnådd pensjonsalder, som pr. i dag er 60 år.

Tilsetting skjer i respektiv Forsvarsgren, iht. tidligere avtjent førstegangstjeneste og i stillingens grad. Den som tilsettes disponeres mot stillingen iht. gjeldende tidsbegrensning, minimum tre år. Forsvarets behov for å beholde kompetanse i stillingen det tilsettes i, gjør at søkere normalt ikke gis mulighet til å søke andre stillinger før det har gått tre år etter tilsetting.

 

 • Bedrift
  Forsvaret
 • Søknadsfrist
  23.06.2024
 • Heltid/Deltid
  Heltid
 • Ansettelsesform
  Fast
 • Utdanningskrav
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring
  Ønskelig
 • Adresse
  1590, RYGGE
  MOSS
 • Antall stillinger
  1
 • karriere-kode
  5757737
 • Se her for andre jobber fra Forsvaret