Ledig stilling

Bærum kommune

Ønsker du å spille en viktig rolle for barns utvikling?

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Har du lyst til å jobbe i en kommune som satser på høy barnehagekvalitet? Gjennom systematisk arbeid bidrar vi til at barna i Bærum får en trygg og god start på livet og sitt utdanningsløp. Våre barnehager skal støtte barnas lærelyst og bidra til et godt grunnlag for livslang læring.
Barn lærer gjennom alt de opplever og erfarer, og vi ser på leken som et bærende element i barnehagehverdagen. Respekt er en grunnleggende verdi i vårt møte med barna, foreldrene og kollegaene hver dag. Dersom dette høres ut som noe som passer deg, har vi lyst til å høre fra deg.

Bli med og sett spor.

Velkommen til Oksenøya barnehage.
Vær med på å skape noe helt nytt! Vi flyttet inn i helt nye lokaler i august, på Oksenøya senter - Treklang.
 
Oksenøya barnehage jobber med hovedvekt på trygghet, omsorg og tilstedeværelse. Vi har Trygghetssirkelen som en hoveddel av vårt fundament. Du skal kjenne deg selv godt for å jobbe hos oss.
Vi deltar i et kvalitets- og kompetanseutviklingsprogram kalt TETT PÅ. Personalet skal bli enda bedre på å fremme barnas trygghet, læring og språkutvikling i barnehagen. Observasjons- og vurderingsverktøyet CLASS brukes i dette arbeidet.
 
Vi har et tett og godt samarbeid med familiene i barnehagen, helsestasjon, barnehager og skoler i nærmiljøet. Vi er et viktig møtepunkt i et samfunn i vekst, og ønsker å bidra til et godt oppvekstmiljø for barna på Fornebu. Barnehagen ligger i fantastiske omgivelser, nær park, sjø og naturreservater.
 
Vi ønsker deg velkommen til et innovativt, spennende og godt fagmiljø – hvor du kan være med på å skape din egen arbeidsplass.

Vil du vite mer om Oksenøya barnehage
klikk her

Vil du vite mer om jobben som pedagogisk leder i barnehage
klikk her

Arbeidsoppgaver:

 • Som pedagogisk leder har du det faglige ansvaret for videreutvikling av barnehagen som en god lærings- og omsorgsarena for barn med Rammeplanen som styringsdokument
 • Formulere mål og forventninger og følge opp disse
 • Å ha et selvstendig og proaktivt forhold til egen stilling og barnehagens utvikling
 • Utfordre og støtte medarbeidere til det beste for barnas utvikling og læring
 • Bidra til et godt samarbeid på tvers i barnehageområdet og med andre tjenester
 • I dialog med foreldre og medarbeidere sørge for å bidra til et godt oppvekstmiljø for barna på Fornebu

Kvalifikasjoner:

 • Godkjent utdannelse som barnehagelærer
 • Ledererfaring
 • Søkere fra land utenfor Skandinavia må ha bestått norskprøve B2 skriftlig og muntlig

Personlige egenskaper:

 • Har et bevisst og trygt forhold til egen evne som omsorgsperson
 • Inspirerer, engasjerer og veileder medarbeidere frem til felles mål
 • Improviserer og finner nye løsninger når det trengs
 • Håndterer flere ting på en gang i en hektisk hverdag
 • Samarbeider godt på tvers med både kolleger og foreldre

Vi tilbyr:

 • Tilhørighet i et godt, faglig og spennende kollegium
 • Å være del av et pedagogisk ledernettverk hvor kollegaveiledning er i fokus
 • Kort reisevei fra Oslo innenfor sone 1
 • Barnehageplass
 • Offentlig tjenestepensjonsordning
 • Pedagogiske ledere tilbys i Bærum kommune en grunnlønn som i dag ligger mellom kr 70 000 til kr 90 000 over garantilønnen i KS-områdets tariffavtale. Ved relevant etterutdanning, minimum 30 studiepoeng, kan det eventuelt tilbys ytterligere kr 10 000 i økt grunnlønn

Gyldig politiattest iht. § 30 i Barnehageloven må fremlegges før tiltredelse