Ledig stilling

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Helse Sør-øst RHF

Ønsker du å jobbe i TSB døgn som psykologspesialist/psykolog i spesialisering?

Offentlig forvaltning

ARA Follo døgn søker psykologspesialist/psykolog i spesialisering i fast stilling.

ARA Follo døgn består av 2 enheter med totalt 40 årsverk og er lokalisert sentralt i Ski. Avrusningsenheten (7 plasser) gir tilbud om avrusning av alkohol, vanedannende medikamenter og illegale rusmidler. ROP enheten (9 plasser) tilbyr behandling for pasienter med samtidig rus og psykisk lidelse. Seksjonen er tverrfaglig sammensatt og utfører tjenester i henhold til krav og forventninger i tverrfaglig spesialisert behandling av ruslidelser (TSB).

ARA Follo døgn er organisert under ARA Ahus, som er en av landets største avdelinger for behandling av rus og avhengighetslidelser, med opp mot 250 årsverk. Vår avdeling dekker et stort geografisk område og består av 9 kliniske seksjoner, fordelt på 5 poliklinikker og 4 døgnseksjoner. 
Avdelingen er opptatt av å gi god, virkningsfull og nyttig behandling til våre pasienter. Videre er vi opptatt av videreutvikling av den helsehjelpen vi gir både faglig, organisatorisk og å ta i bruk nye digitale løsninger som kan understøtte det kliniske arbeidet. 

Vi søker nå etter psykologspesialist/psykolog i spesialisering i 100 % fast stilling ved ARA Follo døgn ROP.

ARA Follo døgn har 3 psykologstillinger.

Akershus universitetssykehus HF er en arbeidsplass med stort mangfold. Det er en klar styrke, og avgjørende for å løse våre mange oppgaver innen pasientbehandling, pasientoppfølging, forskning og undervisning. Vi ønsker oss derfor også et mangfold av søkere til ledige stillinger, og oppfordrer alle kvalifiserte til å søke, uavhengig av identitet og bakgrunn.

Alle søkere må søke elektronisk.

Vi ser frem til å motta din søknad og ønsker deg velkommen til vårt engasjerte team ved ARA Follo Døgn.

Kvalifikasjoner:

 • Profesjonsstudiet i psykologi.
 • Ønskelig psykolog spesialist i rus- og avhengighetspsykologi eller er i spesialisering.
 • Ønskelig med kunnskap om EMDR behandling.

Personlige egenskaper:

 • Initiativ og selvstendighet i kombinasjon med evne til å lede teamet til tverrfaglighet.
 • Evne til å skape trygge relasjoner.
 • Tilpasningsdyktig og lojal til beslutninger.
 • Interesse for pasienter med kombinasjon rus- og avhengighetslidelser.
 • Robust og utholdende.
 • Nysgjerrig.
 • Personlig egnethet vektlegges.
 • Flytende norskkunnskaper.

Vi tilbyr:

 • Spennende arbeidsoppgaver i et fagfelt under vekst.
 • Faglig og personlig utvikling.
 • Lønn i samsvar med gjeldende overenskomst.
 • Gode velferdstilbud for ansatte, f.eks. hytteutleie, teaterbilletter og mye annet.
 • Mulighet til å utvikle deg sammen med andre dyktige fagfolk.