Ledig stilling

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Helse Sør-øst RHF

Ønsker du å jobbe i skjæringspunktet IKT og helse innenfor et av Helse Sør-Østs viktigste satsningsområder?

Offentlig forvaltning

Ønsker du en faglig utfordrende og meningsfull arbeidshverdag i en av Nordens største IKT-bedrifter, med et brennende og engasjerende samfunnsoppdrag?

Da må du lese videre.

Sykehuspartner er en stor organisasjon i en sektor i rivende utvikling og har mange spennende, meningsfulle og utfordrende oppgaver som ligger fremfor oss. Nå søker vi etter en høyt motivert og løsningsorienterte prosjektleder som kan bli en del av teamet. Helse Sør-Øst står ovenfor store og spennende endringer de kommende årene, og helseforetakene og Sykehuspartner har høye ambisjoner. Helselogistikk er et av de viktigste satsningsområdene.

Enhet for Pasient- og informasjonstjenester har ansvaret for forvaltning av tjenester knyttet til Helselogistikk, Vi tilbyr IKT-støtteverktøy for å redusere unødvendig venting for pasientene, og å lette helsepersonells hverdag ved bedre flyt av arbeidsoppgaver og logistikk.  Helselogistikk er under etablering gjennom et regionalt utviklingsprosjekt, og er svært etterspurt av alle helseforetakene i regionen. Oppgavene er svært varierte og du vil få en sentral rolle i forvaltning og videreutvikling av disse tjenestene.

Vi ser etter en person med utdannelse fra høyskole eller universitetsutdanning tilsvarende bachelor eller høyere. Du har erfaring fra å jobbe i prosjekt, har gode samarbeidsevner og god teknisk forståelse. Erfaring fra forvaltning av IKT-systemer, gjerne innenfor helse vil telle som en fordel. Du er godt kjent med ITIL og PRINCE2, og vil jobbe tett med fagmiljøene i helseforetakene og i Sykehuspartner. Deler av løsningen vil leveres ved hjelp av skyteknologi, så oppgi gjerne om du har erfaring med dette i søknaden. Med rollen følger stor grad av handlingsfrihet og mulighetsrom. 

Du blir en del av et sterkt team som består av dyktige og hyggelige rådgivere, og organisatorisk tilhøre enheten Pasient og informasjonstjenester i Sykehuspartner. 

Medarbeiderne i enheten er lokalisert på kontor i Oslo, Lillehammer og Fredrikstad - oppgi ønsket arbeidssted i søknaden. 

Kvalifikasjoner:

 • Minimum Bachelorgrad innenfor IKT fag, kjennskap til ITIL
 • Erfaring med prosjektdeltakelse, prosjektkoordinering eller prosjektledelse  - kjennskap til PRINCE2 eller tilsvarende er en fordel
 • Minimum 2-3 års erfaring med prosjektledelse av tekniske prosjekter
 • God teknisk forståelse, evne til å raskt sette seg inn i nye løsninger
 • Erfaring fra helsevesenet og forståelse av/erfaring med kliniske arbeidsprosesser er en fordel
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne

Særlig relevant erfaring vil kunne kompensere for manglende formell kompetanse

Personlige egenskaper:

 • Uredd, selvdreven, proaktiv og med stor gjennomføringsevne
 • Gode relasjonsskapende egenskaper, forstår samspill mellom organisasjon og teknologi
 • Du kjenner deg igjen i Sykehuspartner verdier: Fremoverlent - Ansvarlig - Medspiller
 • Analytisk, strukturert og løsningsorientert. Utvikling og kvalitetsorientert.
 • Evne til å håndtere mange aktiviteter samtidig og til å snu fokus raskt om nødvendig
 • Stor arbeidskapasitet, fleksibilitet og ansvarsfølelse
 • Du har en positiv holdning og et godt humør
 • Personlig egnethet tillegges stor vekt

Vi tilbyr:

 • Interessante, meningsfylte og utfordrende arbeidsoppgaver i et spennende fagmiljø
 • Gode forsikrings- og pensjonsvilkår
 • Fleksitid og fleksibelt arbeidssted (hybrid løsning med hjemmekontor noen dager i uken)
 • Lønn etter avtale 

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren ber om å ikke bli oppført på den offentlige søkerlista.
Dersom anmodningen ikke tas til følge, vil søker bli informert, jf. offentlighetslovens §25. 

Skriv noen ord i søknaden om hva som motiverer deg. Fortell gjerne om et prosjekt du har ledet eller deltatt i, og hva du bidro med for at det ble vellykket.
Gjennomgang og innkalling til intervju skjer fortløpende.