Ledig stilling

Helse Sør-øst RHF

Ønsker du å hjelpe mennesker i krise på akuttpsykiatrisk mottak?

Offentlig forvaltning

Ønsker du å være en del av et stort og engasjerende fagmiljø ved Norges største akuttpsykiatriske avdeling? 

Akuttpsykiatrisk mottak er en lukket seksjon med 12 sengeplasser. Her vil man møte akutt syke pasienter og deres pårørende. Pasientene har ulike typer psykiske lidelser, hvor hovedtyngden har psykoser, affektive lidelser og alvorlig personlighetsproblematikk.

Akuttpsykiatrisk avdeling er en del av Divisjon for psykisk helsevern ved Akershus universitetssykehus. Avdelingen består av akuttpsykiatrisk mottak, fem sengeseksjoner, seksjon for behandlere, ECT poliklinikk og konsultasjons- og liasonenhet. Avdelingen gir akuttpsykiatrisk tilbud til voksne med behov for øyeblikkelig hjelp, og samarbeider tett med de andre avdelinger i sykehuset og kommuner/bydeler i opptaksområdet.

Vi søker en engasjert og helhetstenkende kollega med faglig engasjement. Du må ha gode kommunikasjons- og samarbeidsevner, være fleksibel og må like å jobbe i et aktivt og tidvis hektisk miljø

Vi har nå ledig stilling som miljøarbeider. Per tid i turnus på natt. 

Intervjuer og tiltredelse vil forekomme fortløpende. Tiltredelsesdato etter avtale.

Ahus er en arbeidsplass med stort mangfold. Det er en klar styrke, og avgjørende for å løse våre mange oppgaver innen pasientbehandling, pasientoppfølging, forskning og undervisning. Vi ønsker oss derfor også et mangfold av søkere til ledige stillinger, og oppfordrer alle kvalifiserte til å søke, uavhengig av identitet og bakgrunn.

Alle søkere må søke elektronisk.

Kvalifikasjoner:

 • Ønskelig med erfaring fra akuttpsykiatri eller annen lukket avdeling
 • Ønskelig med relevant faglig utdannelse.
 • Vi ønsker deg som bidrar til å opprettholde et godt arbeidsmiljø.

Personlige egenskaper:

 • Engasjert og faglig interessert
 • Løsningsorientert
 • Fleksibel
 • Ansvarsbevisst og lojal
 • Trygg i deg selv, tydelig i kommunikasjon og stabil i relasjon til andre
 • Trives i et aktivt og tidvis hektisk miljø
 • Trives med å jobbe i tverrfaglig team
 • Fysisk og mentalt skikket til å håndtere pasienter ved situasjoner med utagering
 • Det vil foretas en helhetsvurdering på bakgrunn av utdanning, erfaring og egnethet

Vi tilbyr:

 • Et godt og spennende arbeidsmiljø
 • Muligheten til å være med på å videreutvikle seksjonen
 • Utfordrende og varierte arbeidsoppgaver
 • Tverrfaglig samarbeid både internt og eksternt
 • Jevnlig internundervisning
 • Sentral beliggenhet
 • Gode velferdstilbud for ansatte
 • Bedriftsidrettslag med et stort og variert tilbud