• Bedrift
  Bærum kommune
 • Søknadsfrist
  20.01.2022
 • Sted:
  STABEKK
 • Stillingstype:
  Heltid
 • Bransje:
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  VIKEN
 • Arbeidssted:
  STABEKK
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  4301298
 • Se her for andre jobber fra Bærum kommune

Ønsker du å bli med på laget som sykepleier på vår nye korttidsavdeling?

Bærum kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Er du litt mer opptatt av sykepleierfaget enn andre er det verdt å bruke noen ekstra minutter på å vurdere en jobb hos oss i Bærum kommune. Her får du brukt bredden av din fagkunnskap og få ansvar for pasienter med ulike sykdomsforløp, diagnoser og pleie- og omsorgsbehov. Du vil raskt få den faglige ballasten til å ta ansvaret for egne beslutninger.
 
Vi har som mål å styrke den faglige kompetansen i kommunen gjennom spissing av fagmiljøer. Vi er dessuten opptatt av å legge til rette for faglig oppdatering; selv om den hektiske hverdagen ikke alltid gir rom for det. Noen arrangerer faglunsjer, andre har lokale, sentrale og eksterne kurs og i tillegg har vi et kompetanseutviklingsstipend som flere av våre medarbeidere har nytt godt av.    

Hospice og Stabekk sykehjem har nylig blitt gjort om til en korttidsinstitusjon med til sammen 80 plasser. Vi består nå av Hospice Stabekk lindrende enhet med 22 korttidsplasser og Stabekk sykehjem med 58 korttidsplasser (korttid, rullering/avlastning og trygghetsplasser).

Vi søker nå etter sykepleiere/spesialsykepleiere som vil bli en del av vårt nye team.

Vi tilbyr 2 x 100% faste stillinger med arbeid dag/kveld, og for tiden hver 3. helg.

Arbeidsoppgaver:

 • Ansvar for sykepleiefaglig observasjon, tiltak og oppfølging av pasienter
 • Bidra til å sikre forsvarlige pleie- og omsorgstjenester, og at oppgaver utføres i tråd med kvalitetskrav og lovverk
 • Ha ansvar for legemiddelhåndtering, samstemming og legemiddelgjennomganger
 • Veilede medarbeidere og studenter
 • Sørge for at nødvendige prosedyrer og rutiner er utarbeidet
 • Tilrettelegge og koordinere tjenesten sammen med brukerne, og sikre at brukermedvirkning ivaretas
 • Samarbeide tverrfaglig med fastlege, pårørende og andre kommunale instanser
 • Som sykepleier vil du kunne bli tildelt sykepleieroppgaver på både Hospice Stabekk lindrende enhet og Stabekk sykehjem. Pasientens behov står i fokus og om nødvendig må vi kunne flytte kompetansen til det beste for brukerne våre

Kvalifikasjoner:

 • Autorisert sykepleier med norsk HPR nummer. HPR nummer skrives i CV
 • Ved ansettelse i stilling som spesialsykepleier skal det foreligge dokumentasjon på godkjent utdanning
 • Søkere fra land utenfor Skandinavia må ha bestått norskprøve på C1 nivå, muntlig og skriftlig
 • Kunnskap om lovverk for tjenesteområdet
 • Gode dataferdigheter er en forutsetning. Vi benytter Insight, Profil og KAL

Personlige egenskaper:

 • God til å kommunisere, både med kolleger, pasienter og pårørende
 • Er en lagspiller med fokus på å oppnå resultater ved å gjøre hverandre gode
 • Tar tak i ting på eget initiativ
 • Pågangsmot og evne til å bevare entusiasmen og roen selv i vanskelige situasjoner
 • Evne til planlegging og gjennomføring
 • Er innovativ og utviklingsorientert

Vi tilbyr:

 • Sykepleier i turnus tilbys en grunnlønn som i dag ligger kr 35 000 over garantilønnen i KS-områdets tariffavtale. Ved relevant etterutdanning, minimum 30 studiepoeng, kan det eventuelt tilbys ytterligere kr 10 000 i økt grunnlønn 
 • Muligheten til å styrke din faglige ballast
 • Individuelt tilpasset opplæringsplan
 • Kompetanseutviklingsstipend
 • Offentlig tjensteensjonsordning 

Gyldig politiattest iht helse og omsorgstjenesteloven § 5-4 må fremlegges før tiltredelse

 
 • Bedrift
  Bærum kommune
 • Søknadsfrist
  20.01.2022
 • Sted:
  STABEKK
 • Stillingstype:
  Heltid
 • Bransje:
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  VIKEN
 • Arbeidssted:
  STABEKK
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  4301298
 • Se her for andre jobber fra Bærum kommune