• Bedrift
  Forsvaret
 • Søknadsfrist
  27.06.2024
 • Heltid/Deltid
  Heltid
 • Ansettelsesform
  Fast
 • Utdanningskrav
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring
  Ønskelig
 • Adresse
  5165, LAKSEVÅG
  BERGEN
 • Antall stillinger
  1
 • karriere-kode
  5759950
 • Se her for andre jobber fra Forsvaret
Ledig stilling

Forsvaret

Ønsker du å bidra til veiledning og utvikling av framtidens ledere i Forsvaret?

Vi søker en motivert og engasjert medarbeider med kompetanse innen veiledning og lederutvikling. Som medarbeider hos oss, vil du bidra til å utdanne og forme fremtidens militære ledere og utvikle fagfeltet i Forsvaret.

Sjøkrigsskolen utdanner morgendagens ledere. En kombinasjon av lederutdanning og fagutdanning skaper gode offiserer med høy kompetanse. Sjøkrigsskolens forskningsaktiviteter er rettet mot det sjømilitære domenet, og foregår i spennet mellom sjømakt og sikkerhetspolitikk, maritime operasjoner og lederskap, sjømilitær teknologi og militær logistikk.

Forsvarets høgskole (FHS) har ansvaret for all nivådannende- og akkreditert utdanning i Forsvaret. Høgskolen består av de tre krigsskolene, Institutt for forsvarsstudier, Stabsskolen, Språk- og etterretningsskolen, Cyberingeniørskolen og Befalsskolen.

FHS har Forsvarets og Norges fremste fagmiljø innenfor sikkerhets- og forsvarspolitikk og militærmakt. Forskning og utvikling ved høgskolen skal bidra til Forsvarets og samfunnets behov for kunnskap om militære styrkers praktiske muligheter og begrensninger under vekslende teknologiske, sosiale, politiske og kulturelle forhold.

FHS har Norges fremste akademiske fagmiljø innen landmakt, sjømakt, luftmakt, fellesoperasjoner og sikkerhets- og forsvarspolitikk. Høgskolen har som hovedoppgave å utdanne befal og offiserer til Forsvaret. Forskning og utvikling ved høgskolen bidrar til Forsvarets og samfunnets behov for kunnskap om militære styrkers praktiske muligheter og begrensninger under vekslende teknologiske, sosiale, politiske og kulturelle forhold.

Kvalifikasjoner:

Må krav:

 • Grunnleggende offisersutdanning (GOU/Krigsskole)
 • Minimum 2 års operativ tjenesterfaring fra Forsvaret
 • Må kunne bestå fysisk krav til utholdenhet og styrke, karakter 6
 • Norsk statsborgerskap

For alle militære stillinger i Forsvaret kreves det godkjent fysisk test, medisinsk skikkethet for operasjoner i utlandet og godkjent sikkerhetsklarering. For denne stillingen kreves klarering for HEMMELIG/NATO SECRET.Disse kravene må være innfridd før tiltredelse.

For mer informasjon om krav og gradsstruktur, se Forsvaret.no

Ønskelig:

 • Relevant master innen FHS/Sjøkrigsskolens fagområder (ledelse, sjømakt, navigasjon, marineingeniør (maskin, våpensystemer, elektro), logistikk og ressursstyring)
 • Sjøoperativ tjenesteerfaring
 • Langkurs maritime operasjoner
 • Utdanning og erfaring fra veiledning/pedagogikk
 • Tjenesteerfaring fra internasjonale operasjoner, internasjonal tjeneste eller NATOs stående maritime styrker

Den enkelte kandidat vil bli vurdert opp mot avdelingens behov for mangfold, fag- og teamkompetanse.

Personlige egenskaper:

 • Systematisk, ryddig og strukturert
 • Evner å samarbeide på tvers i en mangfoldig og kompleks kunnskapsorganisasjon
 • Fleksibel og tilpasningsdyktig
 • God helhetsoversikt og stor arbeidskapasitet 
 • En god rollemodell for sine omgivelser, som harmonerer med Forsvaret kjerneverdier – Respekt, Ansvar & Mot 

Annen relevant informasjon:

 • Deler av utdanningen gjennomføres som moduler på andre lokasjoner og på tokt med maritimt fartøy.
 • Det må påregnes en del reisevirksomhet
 • Kvinner oppfordres til å søke

Vi tilbyr:

 • Gode muligheter for personlig og faglig utvikling med mange spennende arbeidsoppgaver og utfordringer i et godt og positivt arbeidsmiljø
 • Fleksibel arbeidstid
 • Medlemskap i Statens pensjonskasse, med gunstige pensjons- og forsikringsordninger
 • Gode velferdsordninger, blant annet muligheter for inntil to timers trening i arbeidstiden per uke når arbeidet tillater det

Vilkår og tidspunkt for tilsetting:

Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ, avhengig av kvalifikasjoner og erfaring. Grad gis etter kvalifikasjoner og militært utdanningsnivå:

Stillingskode 0139 Fenrik, lønnstrinn 50 til 56 for tiden kr 502.300,- til kr 548.600,- pr år
Stillingskode 0141 Løytnant lønnstrinn 54 til 60, for tiden kr 532.200,- til kr 584.500,- pr år
Stillingskode 1519 Kaptein/Rittmester/Kapteinløytnant, lønnstrinn 58 til 64, for tiden kr 565.900,- til kr 624.500,- pr år

For særlig kvalifiserte kandidater kan høyere lønn vurderes. Av lønnen trekkes 2 % lovbestemt pensjonsinnskudd til Statens pensjonskasse.

  Vi tilbyr:

  Tilsetningen skjer i henhold til forsvarsloven § 44 fjerde ledd om at militært tilsatte plikter å overholde reglene om tilsetting, utdanning, disponering og avansement mv. som er fastsatt i den til enhver tid gjeldende ordningen for militært tilsatte

  Stillingen lyses ut med tilsetting T-60, aldersuavhengig kompetanse, fra tiltredelsesdato (01.10.2024 eller etter avtale). Med det menes et fast tilsettingsforhold i Forsvaret til oppnådd pensjonsalder, som pr. i dag er 60 år

  Tilsetting skjer i respektiv Forsvarsgren, iht. tidligere avtjent førstegangstjeneste og i stillingens grad. Den som tilsettes disponeres mot stillingen iht. gjeldende tidsbegrensning, minimum tre år. Forsvarets behov for å beholde kompetanse i stillingen det tilsettes i, gjør at søkere normalt ikke gis mulighet til å søke andre stillinger før det har gått tre år etter tilsetting

   

  • Bedrift
   Forsvaret
  • Søknadsfrist
   27.06.2024
  • Heltid/Deltid
   Heltid
  • Ansettelsesform
   Fast
  • Utdanningskrav
   Påkrevet
  • Arbeidserfaring
   Ønskelig
  • Adresse
   5165, LAKSEVÅG
   BERGEN
  • Antall stillinger
   1
  • karriere-kode
   5759950
  • Se her for andre jobber fra Forsvaret