Ledig stilling

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Forsvaret

Ønsker du å bidra til utvikling av Heimevernet?

Heimevernet (HV) har 2 ledige militære prosjektstillinger som lagerarbeider ifm prosjekt utvikling for videreutvikling av deler av HVs logistikksystem (Nye HV Log) som en del av HVs helhetlig logistikk-konsept.

Nye HV Log-prosjektet skal videreutvikle logistikkløsningen i HV for å sikre en tilfredsstillende beredskap i fred, krise og krig.

Prosjektet skal reetablere logistikksystemet med tilhørende anbefaling for videre driftsprofil. HV søker derfor etter personell som kan midlertidig ansettes militært til både prosjektledelse, utvikling og utførelse etter følgende rammer for oppdraget:

 • Utvikling av innhold av bredde og innhold av artikler
 • Organisering og fysisk lagring av baklager/ bulk
 • Oppfylling iht. nytt kvalitetssikret innhold
 • Infrastrukturbehov for forsvarlig lagring og forvalting og bruk
 • Håndteringsutstyr ved anskaffelse/ innleie/ lån
 • Kartlegging av reelt kostnadsbilde for etablering og drift
 • Kartlegging av optimalisert løsning for systemunderstøttelse
 • Utvikling av kontainerløsning som del av et helhetlig HV logistikk-konsept - alle klasser og tjenester

Lagerarbeiderne er to av fem stillinger som inngår i dette prosjektet. Øvrige stillinger som tilhører prosjektet er:

 • Prosjektleder (Tjenestested Elverum/ Heimevernsstaben)
 • Assisterende prosjektleder (Tjenestested primært Bergen (HV-09)
 • Lagersjef (Tjenestested Vatneleiren ved Sandnes (HV-08)

Snarlig tiltredelse ønskes med tjenestested Vatneleiren, Sandnes.

Arbeidsoppgaver:

 • Utføre lagerarbeid ifm pilot
 • Utføre varemottak og registering
 • Etterfylling av containere
 • Prosjektutførelse.

Kvalifikasjoner:

 • Fullført førstegangstjeneste
 • Må kunne sikkerhetsklareres for nivå HEMMELIG og NATO Secret

Ønskelige krav:

 • Tidligere erfaring knyttet til lagerarbeid
 • Førerkort klasse C
 • Truckfører
 • Tidligere roller i SAP som lagerarbeider
 • Grunnleggende grenaderkurs eller høyere. Alternativt relevant sivil utdanning/ arbeidserfaring ift stillingens egenart.

Det må påregnes en del reiseaktivitet ifm understøttelse av andre HV-distrikter

Personlige egenskaper:

 • Stor arbeidskapasitet
 • Gode samarbeidsevner

Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Vi tilbyr:

 • Gode muligheter for personlig og faglig utvikling
 • Interessante arbeidsoppgaver og utfordringer i et kunnskapsrikt arbeidsmiljø
 • Fleksibel arbeidstid
 • Gode pensjons- og velferdsordninger, bl.a. trening i arbeidstiden
Stillingene lønnes etter Statens lønnsregulativ. Militær grad etter militært utdanningsnivå og lønn fastsettes etter avtale på konkurransedyktige vilkår.
Det trekkes lovbestemt 2% av lønnen til Statens pensjonskasse.