Ledig stilling

Helse Sør-øst RHF

Onkolog eller lege i spesialisering

Offentlig forvaltning

Senter for kreftbehandling (SFK) lyser ut en 100 % fast stilling som onkolog. Tiltredelse 05.september eller etter avtale. Erfaren lege i spesialisering er også aktuelt.

Spesialitet: onklogi

Du vil bli del av et sterkt fagmiljø med subspesialisering for de store diagnosegruppene. Vi utfører kurativ og palliativ strålebehandling for nær alle diagnoser og avansert medikamentell kreftbehandling for solide svulster med unntak av pulmonal og gynekologisk kreft. Samlet utfører vi 85% av all ikke-kirurgisk kreftbehandling for Agderfylkene. Klinisk forskning er en integrert del av vår hverdag og engasjerer alle leger.

SFK er kreftavdelingen for Sørlandet og er den største kreftavdelingen i Helse Sør-Øst etter Oslo Universitetssykehus. Avdelingen har rundt 70 årsverk, fordelt på ca 95 ansatte. Legestaben består i årsverk av 8 spesialister i onkologi, 3 overleger med ansvar for palliasjon samt 3 LIS-leger. Avdelingen er organisert i en poliklinikk for medikamentell kreftbehandling, en stråleterapienhet, en enhet for lindrende behandling samt en enhet for forskning. SFK har ansvar for kreftpoliklinikken ved sykehuset i Arendal og et supervisjonsansvar for kreftpoliklinikken ved sykehuset i Flekkefjord.

Vi ber alle søkere vedlegge dokumentasjon på utdanning, attester på arbeidserfaring og eventuelle spesialistgodkjenninger. Dette for å dokumentere kvalifikasjoner som fremkommer i CV og til fastsettelse av lønn.

Sørlandet sykehus ønsker at våre ansatte skal gjenspeile befolkningens mangfold og vi oppfordrer derfor alle som er kvalifiserte til å søke hos oss, uansett kjønn, alder, funksjonshemming, nasjonal eller etnisk bakgrunn. Det samme gjelder dersom du har hatt opphold i arbeidslivet.

Arbeidsoppgaver:

  • Arbeidsoppgavene vil bestå av poliklinikk (medikamentell kreftbehandling og strålebehandling) samt delta i vakt ved Lindrende sengepost.

Kvalifikasjoner:

  • Vi søker en overlege i onkologi.
  • Erfaren lege i spesialisering kan også søke

Personlige egenskaper:

  • Gode evner til samarbeid, både internt i avdelingen og med eksterne samarbeidspartnere
  • Gode kommunikasjonsferdigheter.
  • Gode evner til selvstendig arbeid.
  • Gode evner til å tilegne seg og anvende ny kunnskap.
  • Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Vi tilbyr:

  • Et framtidsrettet og sterkt fagmiljø med gode kollegiale relasjoner.