Detaljer

 • Bedrift
  Oslo kommune
 • Søknadsfrist
  01.11.2020
 • Sted:
  OSLO
 • Stillingstype:
  Heltid
 • Bransje:
  Offentlige tjenester og forvaltning
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  OSLO
 • Arbeidssted:
  OSLO
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  3222524
 • Se her for andre jobber fra Oslo kommune

Omsorgsbygg søker inntil 2 prosjektutviklere

Omsorgsbygg Oslo KF står foran store og viktige byggeprosjekter i årene som kommer, knyttet til bygging
av en rekke nye barnehager og sykehjem, omsorgsboliger og ikke minst ny hovedstasjon på Bryn og ny
storbylegevakt på Aker.

Foretaket har nå behov for inntil 2 prosjektutviklere som vil ha sitt hovedarbeidsområde innen regulering, kvalitetssikring av planprosesser

Utbyggingsavdelingen består av totalt 45 medarbeidere, herunder prosjektledere, prosjektøkonomer, SHA-rådgivere, teknisk koordinator og administrativt personale. Avdelingen ledes av utbyggingsdirektør, og har ansvar for gjennomføring av prosjekter i forprosjekt og utbyggingsfase. Prosjektgjennomføringen skjer i henhold til Oslo kommunes investeringsregime og i tråd med Omsorgsbygg sin egen prosjektmodell. Omsorgsbygg skal i tiden fremover øke fokuset på digitale byggeprosesser, og har som hovedmål å være ledende innen bygging av miljøvennlige bygg med inneklima i verdensklasse.

Bystyret vedtok i januar 2020 at de fire eiendomsforetakene Omsorgsbygg, Undervisningsbygg, Kultur-og Idrettsbygg samt utbyggingsvirksomheten til Boligbygg skal slås sammen til et foretak kalt Oslobygg KF. Gjennomføringsfasen starter nå og Oslobygg KF vil være operativ i løpet av 2021. Oslobygg KF vil forvalte om lag 2,5 millioner kvadrat eiendom og blir en av Norges største byggherrer og eiendomsaktører. I forbindelse med etablering av Oslobygg KF må det påregnes endringer grunnet omstillingen etableringen innebærer. 

Arbeidsoppgaver
 • Planfaglig rådgivning og kvalitetssikring internt og eksternt.
 • Utarbeidelse av planinitiativ og reguleringsforslag.
 • Utarbeidelse av mulighetsstudier i samarbeid med seksjonsleder utvikling, ha ansvar for utvikling av nærmere definerte prosjekter i forhold til idéfase, skisse-/forprosjekt, tomteavklaringer og frem til gjennomføringsfase innenfor fastsatte tidsfrister og budsjett.
 • Bidra i seksjonens arbeid med å søke etter og utvikle nye tomter og prosjekter i henhold til behov.
 • Bidra i utarbeidelse av konseptbeskrivelser, byggehåndbok, prosjekteringsveiledere, funksjons- og arealprogram, etc.
 • Bidra i seksjonens arbeid med å sikre utvikling i samsvar med markedets nåværende og fremtidige krav og ønsker
 • Bidra i seksjonens arbeid med å analysere prosjekter planteknisk, byggeteknisk, økonomisk og fremdriftsmessig.
 • Bidra i utarbeidelse og kvalitetssikring av avdelingens prosedyrer, rutiner og maler.
 • Kontrollere og godkjenne utbetalinger for bestilte leveranser.
 • Andre oppgaver etter foretakets behov.
Kvalifikasjoner
 • Arkitektfaglig eller annen relevant utdanning på høyskole/universitetsnivå. Lang relevant erfaring kan erstatte utdanningskravet.
 • God planfaglig kompetanse, herunder kunnskap om offentlige myndigheter.
 • God kompetanse innen prosjektgjennomføring og prosjektutvikling.
 • Erfaring fra arbeid med reguleringssaker.
 • Erfaring fra eiendomsutvikling/tomteutvikling. 
Personlige egenskaper
 • Resultat- og serviceorientert
 • Initiativrik og strukturert
 • Utviklingsorientert
 • Gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne  
 • Må kunne identifisere seg med og etterleve Omsorgsbyggs verdigrunnlag og etiske regler
 • Personlig egnethet vil vektlegges
Vi tilbyr
 • Selvstendige og utfordrende arbeidsoppgaver i et faglig stimulerende og hyggelig miljø.
 • Arbeidsplassen preges av høy kompetanse, høyt tempo, humor og mangfold.
 • Gode muligheter for fag- og kompetanseutvikling.
 • Fleksitidsordning, gode pensjons- og forsikringsordninger.
 • Lønnstrinn 45 - 63