Detaljer

 • Bedrift
  Forsvaret
 • Søknadsfrist
  10.08.2020
 • Sted:
  SKRAUTVÅL
 • Stillingstype:
  Deltid
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  INNLANDET
 • Arbeidssted:
  SKRAUTVÅL
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  3020356
 • Se her for andre jobber fra Forsvaret

Områdesjef Valdres heimevernsområde

Opplandske heimevernsdistrikt 05 (HV-05) søker områdesjef (tilsvarende kompanisjef) for Valdres heimevernsområde. Vervet ønskes besatt innen 1. januar 2021. Områdesjefstillingen er et verv, og er tillagt grad som kaptein/kapteinløytnant/rittmester.

Arbeidsoppgaver
 • Lede HV-området, herunder planlegge og gjennomføre pålagte oppdrag iht rolle, ansvar og myndighet som er gitt i instruks for områdesjefer i Heimevernet
 • Være distiktssjefens nærmeste rådgiver i bruken av eget HV-område
Kvalifikasjoner

Vervet kan søkes av enten stadig tjenestegjørende militært personell, vernepliktig og utskrevet befal, samt HV-befal utdannet gjennom Heimevernets kursrekker.

Krav: 

 • Fullført grunnleggende soldatutdanning
 • Må kunne sikkerhetsklareres til HEMMELIG
 • Godkjenning i lokal HV-nemnd 
 • Førerkort klasse B
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne.

Ønskelig: 

 • Grunnleggende befals- eller offisersutdanning 
 • Ledererfaring
 • Være bosatt i nær tilkytning til aktuelt HV-område.
Personlige egenskaper
 • God ordenssans
 • Gode samarbeidsevner
 • Gode kommunikasjonsevner
 • God vandel
Vi tilbyr
 • All tjeneste som områdesjef godtgjøres etter "Bestemmelse om godtgjøring ved tjeneste og utdanning i Forsvaret for personell som ikke er ansatt i Forsvaret (Fredsregulativet del I)", og består bla annet av:
  •  Fast månedlig godtgjøring etter Fredsregulativet del I tilsvarende 9 % av lønnstrinn 55 etter statens lønnstabeller
  •  Variabel godtgjøring beregnet ut fra dagsats iht styrkestrukturgrad for aktivitet som ikke dekkes av den faste godtgjøringen
  • Godtgjøring beregnet ut fra dagsats iht styrkestrukturgrad ved tjenestegjøring
 • Unik mulighet for nettverksbygging mot alle beredskapsaktuelle samfunnsaktører lokalisert i distriktet
 • Personlig og faglig utvikling gjennom ledelse av og samarbeid med personell med stor variasjon av militære og sivile livserfaringer. 

Annet

 • Komplett instruks for områdesjefer ettersendes på forespørsel
 • Aktuell kandidat må være forberedt på å delta på nødvendig overtakelse før kontraktinngåelse.