• Bedrift
  Forsvaret
 • Søknadsfrist
  15.09.2022
 • Stillingstype:
  Deltid
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Adresse:
  0015, OSLO
  OSLO
  Norge
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  4711746
 • Se her for andre jobber fra Forsvaret
Ledig stilling

Forsvaret

Områdesjef HV-03 Modum heimevernsområde

HV-03 holder til i Heistadmoen leir utenfor Kongsberg. Distriktet består av 16 områder og innsatsstyrke Gunnerside. Sjef HV-03 har ansvaret for den militære beredskapen i Telemark og Buskerud. Det betyr å være klar til innsats, støtte til det sivile samfunn og ledelse av militære operasjoner.

Ved HV-03 blir vervet som områdesjef i Modum heimevernsområde ledig 1. desember 2022.

Arbeidsoppgaver:

 • Være distriktssjefens nærmeste rådgiver i bruk av eget HV-område
 • Lede HV-området i fred, krise og krig
 • Planlegge og gjennomføre pålagte oppdrag
 • Administrere, trene og utdanne HV-området til "KLAR" i henhold til distriktets hovedplan for styrkeoppbygging
 • Samarbeide med relevante sivile myndigheter, objektseiere og organisasjoner med samfunnssikkerhetsansvar samt inngå i beredskapsråd i kommuner der det er etablert

Kvalifikasjoner:

Vervet er tillagt kapteins/kapteinløytnants (OF2) grad. Militært tilsatt befal, vernepliktig og utskrevet befal samt HV-befal (fortrinnsvis kaptein/kapteinløytnant eller erfaren løytnant) kan søke stillingen. Søkeren bør fortrinnsvis være bosatt innenfor eller i nær tilknytning til HV-områdets geografiske grenser

Krav til stilling

 • Norsk statsborgerskap
 • Må ha gjennomført grunnleggende soldatutdanning (førstegangstjeneste)
 • Den som ansettes må kunne sikkerhetsklareres for HEMMELIG/NATO SECRET før tiltredelse
 • Førerkort kl B
 • Må godkjennes i lokal HV-nemd

Ønskelig

 • Grunnleggende befals- eller offisersutdanning
 • Ledererfaring
 • Gode engelskkunnskaper
 • Være bosatt ved eller nær oppsettingsted for avdelingen

Personlige egenskaper:

 • Gode samarbeidsevner både internt i avdelingen og mot eksterne
 • Gode vurderingsevner
 • Evne til å ta avgjørelser innenfor en intensjon og gjennomføre disse

Vi tilbyr:

All tjeneste som områdesjef godtgjøres etter "Bestemmelse om godtgjøring av tjeneste og utdanning i Forsvaret for personell som ikke er ansatt i Forsvaret og militære lærlinger (Fredsregulativet del I)" og består av tre deler:

 • Fast månedlig godtgjøring
 • Variabel godtgjøring beregnet ut fra dagsats i henhold til styrkestrukturgrad for aktivitet som ikke dekkes av den faste godtgjøringen
 • Godtgjøring beregnet ut fra dagsats i henhold til styrkestrukturgrad ved tjenestegjøring

I tillegg tilkommer et administrasjonstillegg per mnd, for bla dekning av kontorhold og telefon.

Gode muligheter for faglig utvikling, med mange spennende arbeidsoppgaver og utfordringer. Vervet som områdesjef inngås for 5 år, med mulighet for forlengelse. Tjenesten som områdesjef gir ikke rettigheter eller ansiennitet som ansatt i Forsvaret.

 

 • Bedrift
  Forsvaret
 • Søknadsfrist
  15.09.2022
 • Stillingstype:
  Deltid
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Adresse:
  0015, OSLO
  OSLO
  Norge
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  4711746
 • Se her for andre jobber fra Forsvaret