• Bedrift
  Oslo kommune
 • Søknadsfrist
  15.08.2022
 • Stillingstype:
  Heltid
 • Bransje:
  Offentlig forvaltning
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Adresse:
  0037, OSLO
  OSLO
  Norge
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  4711847
 • Se her for andre jobber fra Oslo kommune
Ledig stilling

Oslo kommune

Økt pedagogtetthet i barnehage

Offentlig forvaltning

Bydel Grorud skal barnehageåret 22/23 øke pedagogtettheten i noen utvalgte barnehager. Flere fagfolk i barnehagen øker barnehagenes mulighet til å reduserer gruppestørrelser, gjennomføre aktivitet i mindre grupper og gi en tettere oppfølging og tilrettelegging for det enkelte barn. Vi søker barnehagelærere som vil være med på å skape gode oppvekstbetingelser for barn, og deres familier i nærmiljøet på vårt. Hverdagen hos oss kan være utfordrende, men det gjør også at gleden når vi lykkes blir stor. 
Barnehagene i bydel Grorud er en viktig del av laget rundt barnet. Sammen med våre samarbeidspartnere jobber vi for å utjevne forskjeller, og for å bidra til at  barn og unge får gode utviklingsmuligheter. Bydelens barnehager skal tilby et inkluderende og likeverdig barnehagetilbud til alle barn. Barn i våre barnehager skal få et barnehagetilbud av høy kvalitet.

Den økte pedagogtettheten gjelder i utgangspunktet barnehagåret 22/23. Søkere med godkjent barnehagelærerutdanning vil tilbys faste stillinger som pedagogisk leder i bydelen. Søkere med annen relevant pedagogisk utdanning vil tilbys 12 mnd engasjement.

Med forbehold om godkjenning i MBU. 

Arbeidsoppgaver:

 • Skape et godt omsorgs-, utviklings - og læringsmiljø for barna
 • Utvikle og ivareta et godt foreldresamarbeid i det daglige, i foreldresamtaler og på foreldremøter
 • Sammen med barnehagens ledelse sikre gjennomføring av målene i Rammeplanen
 • Lede, veilede og inspirere personalet på avdelingen
 • Organisere og gjennomføre systematisk og målrettet språkarbeid, og sikre et godt språkmiljø for alle barn, gjennom hele dagen
 • Ta ansvar for arbeid med folkehelse i barnehagen
 • Bidra til nytenkning og videreutvikling av barnehagetilbudet i bydelen
 • Delta i det tverrfaglige samarbeidet med interne og eksterne samarbeidspartnere for utvikle en mer inkluderende barnehage for alle barn
 • Gjennomføre inspirerende turer hvor lek og læring knyttes sammen

Kvalifikasjoner:

 • Godkjent barnehagelærerutdanning - ved gjennomført i utlandet, må det legges ved godkjenning fra NOKUT
 • Dersom det ikke er formelt kvalifiserte søkere til stillingen, vil søkere uten barnehagelærerutdanning kunne vurderes for midlertidig ansettelse i inntil ett år med dispensasjon fra utdanningskravet. Annen relevant utdanning er; bachelor i pedagogikk, barnevernspedagog, spesialpedagogikk og lærerutdanninger
 • Godkjent skriftlig og muntlig kommunikasjons - og framstillingsevne i norsk - må minimum ha bestått norskprøve B2 skriftlig og muntlig  
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt
 • Gyldig politiattest  må leveres før tiltredelse- ikke eldre enn 3 måneder 

Personlige egenskaper:

 • Evnen til å se og ivareta det enkelte barn og barnegruppens behov
 • Like å være i aktivitet både ute og inne gjennom året
 • Gode lederegenskaper
 • Kunnskap og interesse for barns språkutvikling og det å skape et godt språkmiljø for alle barn 
 • Engasjement for arbeid med folkehelse i barnehage
 • Kunnskap og interesse for barnehagens arbeid med friluftsliv og fysisk aktivitet
 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • Stor arbeidskapasitet og fleksibel

Vi tilbyr:

 • Kompetanseheving innenfor følgende områder: Språk og språkutvikling, fysisk aktivitet, ernæring og folkehelse
 • Nyansatte får veiledning av bydelens ressurser innen språkarbeid og fysisk aktivitet
 • Veiledning for nyutdannede
 • Tverrfaglig samarbeid med naturlige samarbeidspartnere
 • Lønn i lønnstrinn 31- 44 (årslønn kr 508 900 - 634 400 ) etter Oslo kommunes lønnsregulativ, avhengig av ansiennitet 
 

 • Bedrift
  Oslo kommune
 • Søknadsfrist
  15.08.2022
 • Stillingstype:
  Heltid
 • Bransje:
  Offentlig forvaltning
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Adresse:
  0037, OSLO
  OSLO
  Norge
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  4711847
 • Se her for andre jobber fra Oslo kommune