• Bedrift
  Kongsberg kommune
 • Søknadsfrist
  31.10.2021
 • Sted:
  KONGSBERG
 • Stillingstype:
  Dag
 • Bransje:
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  VIKEN
 • Arbeidssted:
  KONGSBERG
 • Land:
  NO
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  4143378
 • Se her for andre jobber fra Kongsberg kommune

Økonomisk veileder - NAV Kongsberg

Kongsberg kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

NAV Kongsberg betjener en kommune med ca 27.000 innbyggere. Kommunen har et næringsliv som er preget av høyteknologiske bedrifter. NAV Kongsberg har 60 ansatte, kontoret ligger sentralt på vestsiden av byen. Kontoret er delt inn i tre avdelinger.

Vi har ledig en fast 100% stilling som økonomisk veileder ved NAV Kongsberg. Stillingen ligger organisatorisk i økonomi- og rådgivningsavdelingen og er innad i avdelingen del av et team på 6 personer.


Arbeidsoppgaver

• Behandle søknader etter lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen. I dette ligger det også en kartlegging av brukers situasjon.
• Enkel råd og veiledning på økonomi, primært hverdagsøkonomi og budsjett. 
• Oppfølging av aktivitetsplikten for sosialhjelpsmottakere.
• Tett samarbeid med andre veiledere på kontoret og andre samarbeidspartnere


Formelle kvalifikasjonskrav
3-årig relevant utdanning fra høyskole/universitet, fortrinnsvis helse- og sosialfag, samfunnsfag eller humanistiske fag. Lang erfaring fra å jobbe med mennesker, gjerne veilednings- og motivasjonsarbeid, kan kompensere noe for manglende utdanning


Det forutsettes at du 
• Har en sterk interesse for økonomifaget
• Har erfaring fra å jobbe med mennesker, gjerne veilednings- og motivasjonsarbeid


Vi ønsker at du

• har erfaring fra NAV eller andre deler av offentlig sektor
• har evne til å motivere og å arbeide med endringsprosesser
• har evne til å skape gode relasjoner til brukere, kollegaer og samarbeidspartnere
• er løsningsorientert innenfor rammene av et lovverk
• er selvstendig i planlegging og drift av egen arbeidsdag
• er glad i å jobbe i en hektisk hverdag
• har grunnleggende datakunnskaper og kapasitet til å håndtere flere datasystemer
• har god muntlig og skriftlig framstillingsevne
• har gode serviceholdninger og kommunikasjonsevner

 Personlig egnethet vil bli vektlagt


Vi tilbyr

• Utfordrende og meningsfylte arbeidsoppgaver på et viktig samfunnsområde
• En flat struktur med vekt på myndiggjøring av medarbeidere i et aktivt og engasjerende miljø
• Fleksibel arbeidstid og trivelig arbeidsmiljø
• God pensjonsordning gjennom KLP.

 

Annet
Arbeidstakere tilsettes i Kongsberg kommune, med lønns- og arbeidsvilkår i henhold til gjeldende avtaleverk.

Det stilles krav til norskkunnskaper, skriftlig og muntlig, ved ansettelse. Dersom det kan trekkes i tvil om søkere har de nødvendige norskkunnskaper, skal vedkommende kunne dokumentere sin kunnskap ved bestått språkprøve nivå B2 eller tilsvarende før evt ansettelse. I henhold til gjeldende lov- og regelverk må signert taushetserklæring leveres før tiltredelse. 


Søknad
Vi ber om at søkere benytter vårt elektroniske søknadsskjema. Vennligst fyll ut søknaden så fullstendig som mulig. Attester og vitnemål tas med til et eventuelt intervju.

Det vil etter søknadsfristens utløp utarbeides en offentlig søkerliste.  Søkere som ønsker å være unntatt offentlighet må begrunne dette særskilt. Begrunnelsen vil bli vurdert i forhold til reglene i Offentleglova. Hvis det etter kommunens vurderinger ikke foreligger en særskilt grunn, vil søkeren bli offentliggjort. Søker vil i et slikt tilfelle bli kontaktet på forhånd.

 

 
 • Bedrift
  Kongsberg kommune
 • Søknadsfrist
  31.10.2021
 • Sted:
  KONGSBERG
 • Stillingstype:
  Dag
 • Bransje:
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  VIKEN
 • Arbeidssted:
  KONGSBERG
 • Land:
  NO
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  4143378
 • Se her for andre jobber fra Kongsberg kommune