• Bedrift
  Kongsberg kommune
 • Søknadsfrist
  11.10.2023
 • Heltid/Deltid
  Heltid
 • Ansettelsesform
  Fast
 • Bransje
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring
  Ønskelig
 • Adresse
  , Kongsberg
  KONGSBERG
  search.country.NORGE
 • Antall stillinger
  1
 • karriere-kode
  5378964
 • Se her for andre jobber fra Kongsberg kommune
 • Oppdatert 30.09.2023
Ledig stilling

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Kongsberg kommune

Økonomisk veileder - Nav

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

NAV Kongsberg betjener en kommune med ca 28.500 innbyggere. Kommunen har et næringsliv som er preget av høyteknologiske bedrifter. NAV Kongsberg har 60 ansatte, kontoret ligger sentralt på vestsiden av byen. 

NAV Kongsberg har ledig en fast 100% stilling som økonomisk veileder. Stillingen ligger organisatorisk i økonomi- og rådgivningsavdelingen, og er per nå knyttet til oppfølging av flyktninger som bosettes i kommunen.  

 

Arbeidsoppgaver

 • Kartlegging, veiledning og oppfølging samt motivering av personer som henvender seg til kontoret og som har behov for økonomisk sosialhjelp. Hovedmålet er å hjelpe disse til å bli selvforsørget. 
 • Saksbehandle søknader etter Lov om sosiale tjenester i NAV, dvs.  om økonomisk sosialhjelp, midlertidig botilbud, råd og veiledning.
 • Bidra i arbeidsrettet oppfølging av arbeidssøkere i samarbeid med andre veiledere på kontoret og andre samarbeidspartnere
 • Oppfølging av aktivitetsplikten for sosialhjelpsmottakere.
 • Ansvar for egen portefølje.


Kvalifikasjoner

 • 3-årig relevant utdanning fra høyskole/universitet, fortrinnsvis helse- og sosialfag, samfunnsfag eller humanistiske fag.
 • En sterk interesse for økonomi
 • Erfaring fra å jobbe med mennesker, gjerne veilednings- og motivasjonsarbeid


Vi ønsker at du:

 • Har erfaring fra NAV eller andre deler av offentlig sektor
 • Har erfaring fra å jobbe med flyktninger
 • Har evne til å motivere og å arbeide med endringsprosesser
 • Har evne til å skape gode relasjoner til brukere, kollegaer og samarbeidspartnere
 • Er løsningsorientert innenfor rammene av et lovverk
 • Er selvstendig i planlegging og drift av egen arbeidsdag
 • Er glad i å jobbe i en hektisk hverdag, og tåler å stå i krevende situasjoner over tid
 • Har grunnleggende datakunnskaper og kapasitet til å håndtere flere datasystemer
 • Har god muntlig og skriftlig framstillingsevne
 • Gode serviceholdninger og kommunikasjonsevner


Vi tilbyr

 • Utfordrende og meningsfylte arbeidsoppgaver på et viktig samfunnsområde
 • En flat struktur med vekt på myndiggjøring av medarbeidere i et aktivt og engasjerende miljø
 • Fleksibel arbeidstid og trivelig arbeidsmiljø
 • Kommunal tilsetting skjer etter avtale og i henhold til kommunalt regulativ (minste garantilønn 485 400 – 569 100)
 • God pensjonsordning gjennom KLP.

 

Annet

Arbeidstakere tilsettes i Kongsberg kommune, med lønns- og arbeidsvilkår i henhold til gjeldende avtaleverk.

Det stilles krav til norskkunnskaper, skriftlig og muntlig, ved ansettelse. Dersom det kan trekkes i tvil om søkere har de nødvendige norskkunnskaper, skal vedkommende kunne dokumentere sin kunnskap ved bestått språkprøve nivå B2 eller tilsvarende før evt ansettelse.

I henhold til gjeldende lov- og regelverk må signert taushetserklæring leveres før tiltredelse. For stillinger med krav om politiattest og egenerklæring tuberkulose/MRSA, skal også dette leveres før tiltredelse.


Søknad

Vi ber om at søkere benytter vårt elektroniske søknadsskjema. Vennligst fyll ut søknaden så fullstendig som mulig. Attester og vitnemål tas med til et eventuelt intervju. Det vil etter søknadsfristens utløp utarbeides en offentlig søkerliste.  Søkere som ønsker å være unntatt offentlighet må begrunne dette særskilt. Begrunnelsen vil bli vurdert i forhold til reglene i Offentleglova. Hvis det etter kommunens vurderinger ikke foreligger en særskilt grunn, vil søkeren bli offentliggjort. Søker vil i et slikt tilfelle bli kontaktet på forhånd.

 

 • Bedrift
  Kongsberg kommune
 • Søknadsfrist
  11.10.2023
 • Heltid/Deltid
  Heltid
 • Ansettelsesform
  Fast
 • Bransje
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring
  Ønskelig
 • Adresse
  , Kongsberg
  KONGSBERG
  search.country.NORGE
 • Antall stillinger
  1
 • karriere-kode
  5378964
 • Se her for andre jobber fra Kongsberg kommune
 • Oppdatert 30.09.2023