Ledig stilling

Gjøvik kommune

Økonomisk saksbehandler - 100% fast stilling Nav Gjøvik

Offentlig forvaltning

Vi ser etter deg som er opptatt av mennesker og NAV sitt samfunnsoppdrag. Er du strukturert, løsningsdyktig og trives med høyt arbeidstempo? Er du en relasjons- og nettverksbygger? Motiveres du av å hjelpe andre løse sine utfordringer og oppnå sine mål? Har du god økonomisk forståelse? Da ønsker vi å ha deg med på laget vårt.

NAV Gjøvik har ledig 100 % fast stilling som økonomisk saksbehandler fra 1. april 2023. I tillegg har vi ledig vikariat i tilsvarende stilling, med varighet 6 måneder. I vikariatet er det ønskelig med tiltredelse så snart som mulig. Vi ønsker at du oppgir i søknaden om du også er interessert i å bli vurdert for vikariatet.

Stillingen som økonomisk saksbehandler innebærer dialog og samtaler med mennesker i vanskelige livssituasjoner. En vesentlig del av arbeidsoppgavene er saksbehandling og skjønnsutøvelse i forhold til gjeldende lovverk. Den faste stillingen er for tiden plassert i avdeling Skaffe arbeid over 30.

 Beskrivelse av arbeidsstedet: 

NAV Gjøvik ligger i sentrumsnære lokaler. Vi er over 100 medarbeidere som er organisert i 5 avdelinger. Avdelingene jobber tverrfaglig og helhetlig med utgangspunkt i hver enkelt brukers behov. Hos oss vil du møte et stort og engasjert fagmiljø som er opptatt av å gi helhetlige tjenester av god kvalitet. Fleksibilitet, samarbeid, kunnskapsdeling og kompetanseutvikling er viktig i vårt arbeid.

Stillingskode: 7168/6599/8530

Fast/vikariat: 1 stilling fast + 1 stilling vikariat 6 måneder

Stillingsprosent 100% fast stilling/100 % vikariat 6 måneder 

Arbeidsoppgaver:

- Behandle søknader om økonomisk stønad etter lov om sosiale tjenester i NAV

- Forvalte bruk av vilkår etter lov om sosiale tjenester

- Kartlegge behov hos nye søkere og motivere for arbeid og/eller utdanning

- Gi råd og veiledning med utgangspunkt i den enkeltes behov

- Grunnleggende veiledning om budsjett og privatøkonomi

- Sammen med veileder iverksette og følge opp aktiviteter som kan bidra til at bruker kommer i arbeid

- Tverrfaglig samarbeid internt og eksternt

NAV er en organisasjon i stadig utvikling og arbeidsoppgavene vil kunne endres.

Kvalifikasjoner:

- 3 årig høyere utdanning, fortrinnsvis innen sosialt arbeid, økonomi eller arbeids- og velferdsfag. For søkere med erfaring som vurderes som særlig relevant for stillingen, kan vi ved unntakstilfeller fravike utdanningskravet

- God økonomisk forståelse og interesse for fagområdet

- Relevant erfaring fra og kompetanse i veiledning, brukeroppfølging og økonomisk saksbehandling

- Kunnskap om og erfaring med offentlig forvaltning

- Gode skriftlige og muntlige kommunikasjonsferdigheter. Du kan uttrykke deg og skrive på en forståelig og tilgjengelig måte

- God digital kompetanse og evne til raskt å sette seg inn i og bruke nye digitale løsninger. Du må også kunne veilede andre i bruk av digitale løsninger.

Det er ønskelig at du har

- Kunnskap om arbeidsmarkedet og arbeidsinkludering

- Erfaring med å jobbe endringsrettet med personer i sårbare situasjoner

- Erfaring med tverrfaglig samarbeid

 Personlige egenskaper:

- Har høy arbeidskapasitet og solid gjennomføringsevne

- Er strukturert og systematisk

- Er fleksibel og evner å håndtere uforutsigbarhet

- Har tro på at alle som ønsker det skal kunne delta i arbeidslivet

 Vi kan tilby:

- Spennende, utfordrende og meningsfylte arbeidsoppgaver innenfor et viktig samfunnsområde

- Et aktivt og engasjert arbeidsmiljø med gode kollegaer, preget av stor arbeidsinnsats og høy kompetanse

- Gode muligheter for faglig og personlig utvikling

- Stor mulighet for å bidra til organisasjonsutvikling og påvirke egen arbeidshverdag

- Kollegaveiledning

- Fleksibel arbeidstid

Mulighet for hybrid arbeidshverdag innenfor våre retningslinjer

- Ansettelse på vanlige kommunale vilkår, herunder pliktig pensjonsordning med 2% trekk og 6 måneders prøvetid. Pensjonsordning gjennom KLP

- Lønn etter kommunens regulativ

 

Unntatt offentlighet må begrunnes:

Gjøvik kommune praktiserer meroffentlighet, jfr. Offentleglova § 11.

Dette betyr at alle søkere oppføres på offentlig søkerliste. Det må foreligge særskilte omstendigheter for å få innvilget unntak jfr. Offentleglova § 25.

Søknad:

Alle søknader skal sendes elektronisk via vårt søkesystem. 

Vi ønsker et mangfoldig arbeidsmiljø og oppfordrer alle kvalifiserte til å søke uavhengig av kjønn, etnisk bakgrunn, religion, funksjonsevne og alder.