Detaljer

 • Bedrift
  Horten kommune
 • Søknadsfrist
  25.11.2020
 • Sted:
  HORTEN
 • Stillingstype:
  Heltid
 • Bransje:
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  VESTFOLD OG TELEMARK
 • Arbeidssted:
  HORTEN
 • Land:
  NO
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  3263809
 • Se her for andre jobber fra Horten kommune

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Økonomisjef

Vi har ledig en svært spennende nøkkelstilling som Økonomisjef i Horten kommune!

Økonomisjefen er en viktig støttespiller for kommunedirektøren, den politiske ledelsen, kommunalsjefer og øvrige ledere. 
Som økonomisjef vil du få det overordnede ansvaret for Økonomiseksjonen, herunder budsjettering, regnskap, innkjøp, rapportering, oppholdsbetaling på institusjoner, kontroll og analyse. Økonomiseksjonen sysselsetter totalt 16 personer. Du vil ha ansvar for planlegging og styring av økonomien i hele kommunen og skal legge til rette for god økonomistyring og økonomiforvaltning i Horten kommune.

Stillingen er ledig fra 01.03.2021. 

Arbeidsoppgaver

Økonomisjefen vil få ansvar for kommunens økonomi- og handlingsplan, årsregnskap, tertialrapporter og månedsrapporter og tilrettelegge for gode prosesser, rapportering, økonomiske analyser og oppfølging av politiske vedtak.
Det tillegges økonomisjefen å følge opp utbetalinger og regnskap, styring av finansområdet, samt ledelse av Økonomiseksjonen som består av controllere, regnskapsavdeling, innkjøp og oppholdsbetaling på institusjon.
Stillingen innebærer strategisk planlegging og rådgivning for kommunens politiske og administrative ledelse på det økonomiske fagfeltet og har det operative ansvaret for å lede og koordinere den samlede økonomistyringen i kommunen.
Finansforvaltning, drift, samordning og utvikling av økonomisystemet inngår i økonomisjefens ansvarsområde. 
Kontroll, tilsyn, veiledning og intern opplæring innen fagområdet samt aktiv deltagelse i kommunens utviklingsarbeide.

Kvalifikasjoner

Det ønskes i utgangspunktet at den som tilsettes har relevant økonomiutdanning på masternivå.
Dersom søkeren har en relevant bachelorutdanning  og i tillegg kan dokumentere en solid, relevant praksis, kan dette kompensere for ønsket om en mastergrad.
Den som tilsettes må i tillegg ha lederutdanning og/ eller solid og dokumentert ledererfaring.
Videre må vedkommende ha strategisk og operativ erfaring med økonomiarbeid i tillegg til god erfaring med økonomiske IT-systemer og erfaring med saksfremstilling  (både skriftlig og muntlig) for politiske utvalg eller styrende organ.

Horten kommune benytter Unit4BW lønnssystem, Visma økonomisystem og Framsikt som verktøy for planlegging og rapportering.
De to sistnevnte er det økonomisjefen som er ansvarlig for og det er ønskelig at du har kjennskap til disse systemene.

Personlige egenskaper
Som faglig leder skal du gjennom godt samspill bidra til en helhetlig og solid økonomifunksjon i Horten kommune. Vi er derfor opptatt av at vår økonomisjef skal ha gode lederegenskaper, være både tydelig og empatisk og opptatt av mestringsorientert ledelse.
Den som tilsettes må være svært selvstendig, men samtidig også ha god relasjons- og prosesskompetanse.
Vedkommende må være løsnings- og resultatorientert, ha gode analytiske evner, være systematisk, leveransedyktig og etterrettelig.
Vi tilbyr
Til den rette personen kan vi tilby:
En svært viktig strategisk lederstilling i en veldrevet kommune.
Store muligheter til å kunne påvirke kommunens utvikling.
Gode muligheter for faglig utvikling.
Frihet under ansvar og deltakelse i kommunens sentrale ledermøter.
Bedriftshelsetjeneste.
Fri bruk av Horten svømmehall og rabatt på treningssenter.
Konkurransedyktig lønn.
Gode forsikrings- og pensjonsordninger.