• Bedrift
  Bergen kommune
 • Søknadsfrist
  08.12.2021
 • Sted:
  BERGEN
 • Stillingstype:
  Heltid
 • Bransje:
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  VESTLAND
 • Arbeidssted:
  BERGEN
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  4226836
 • Se her for andre jobber fra Bergen kommune

Økonomirådgiver

Bergen kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

“Det gjennomføres forsøk med anonyme søknader i Bergen kommune. Denne stillingen er omfattet av forsøket. Anonymiseringen av søknaden gjelder i den første grovsortering av søkere til stillingen, og skjer på bakgrunn av søkerens CV.  Søknadstekst, personlig opplysninger som navn, alder og kjønn vil være skjult for rekrutteringsteamet i denne fasen. 

Opplysninger om enkeltpersoner vil ikke bli utlevert til andre i forbindelse med forsøket, men reglene om innsyn i offentlig søkerliste og utvidet søkerliste gjelder.”

Kulturetaten søker en dyktig og engasjert økonomirådgiver i etatsadministrasjonen.

Kulturetaten består av Bergen kulturskole, avdelingene: Team for aktivitet og 4 lokale kulturkontor. Administrasjonen består av en stab med ansvar for lønn, personal og økonomi og et Team for kommunikasjon og markedsføring. Etaten organiserer og markedsfører kulturaktiviteter for ulike målgrupper i hele Bergen og samarbeider med lokalt organisasjons- og kulturliv. Administrasjonen skal bidra til en profesjonell, likeverdig, fleksibel og effektiv tjenesteleveranse for ledelsen, ansatte og deltakere/publikum. Administrasjonen yter tjenester innen økonomi, HR, lønn, HMS, risiko, IKT, og publikumstjenester til alle avdelinger i etaten.

Ved Kulturetaten er det ledig en 100 % fast stilling som økonomirådgiver med ansvar for regnskap, prognose, budsjett og risikovurderinger, samt andre administrative oppgaver i en administrasjonsstab på 3,5 årsverk leder. Stillingen inngår i Kulturetatens administrasjon, og rapporterer til administrasjonsleder. Arbeidsoppgavene til økonomirådgiver gjennomføres i nært samarbeid med administrasjonsleder og øvrige rådgivere, etatsdirektør, og ledelsen ved tjenestestedene.


Arbeidsoppgaver:

 • Budsjett- og prognosearbeid for hele etaten
 • Samarbeide med ledergruppen og økonomirådgivere i byrådsavdelingen
 • Lederstøtte innenfor økonomi
 • Arbeid med realisering av inntektskrav til etaten
 • Styrke internkontrollperspektivet på økonomiområdet.
 • Øvrige økonomi- og stabsoppgaver  
 • Initiere forbedrings- og utviklingsarbeid, rutiner og håndbøker på økonomifeltet
 • Oppfølging av driftsavtaler (kulturlokaler)
 • Oppfølging av tertialrapporter, budsjettmål, mål og risiko
 • Regnskapsoppfølging

Kvalifikasjoner:

 • Relevant mastergrad, helst innen økonomi
 • Ønskelig med minimum 2 års erfaring fra økonomifeltet
 • Evne til å omsette store mengder data til relevant styringsinformasjon
 • Gode IKT-kunnskaper og særlig kompetanse til å fremskaffe og presentere data innen økonomifaget
 • Solide Excel-kunnskaper
 • Erfaring fra offentlig forvaltning/økonomi er ønskelig
 • Erfaring med økonomistyringssystemer som Framsikt vil være en fordel
 • Gode analytiske evner
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk

Personlige egenskaper:

 • Kunne arbeide selvstendig, systematisk og strukturert
 • Gode analytiske evner med helhetsforståelse for drift og økonomi
 • Ansvarsbevisst og resultatorientert
 • Løsningsorientert og forståelse for hvilke forhold som bør følges opp videre
 • Gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
 • Evner å formidle og presentere et budskap på en tydelig måte
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Vi tilbyr:

 • Utfordrende arbeidsoppgaver med utviklings- og påvirkningsmuligheter i en etat med et viktig samfunnsmandat
 • Dyktige og engasjerte kolleger
 • Et hyggelig arbeidsmiljø med deltakelse i en administrasjonsavdeling med stort fagnettverk.
 • Lønn etter avtale
 • Gode forsikrings-, låne- og pensjonsordninger
 • Fleksitidsordning
 
 • Bedrift
  Bergen kommune
 • Søknadsfrist
  08.12.2021
 • Sted:
  BERGEN
 • Stillingstype:
  Heltid
 • Bransje:
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  VESTLAND
 • Arbeidssted:
  BERGEN
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  4226836
 • Se her for andre jobber fra Bergen kommune