Detaljer


Økonomikonsulent - controller 100% fast stilling

Lyngdal kommune er i aktiv utvikling og har mange spennende og utfordrende oppgaver. Vi søker etter ny medarbeider i 100 % fast stilling til økonomiavdelingen. Avdelingen har ansvar for budsjett, økonomistyring, regnskap, lønn, innfordring, fakturering og innkjøp og består av 8,5 årsverk med leder.

 
Hovedoppgaver:
• Rådgivning og veiledning overfor ledere på alle nivå
• Budsjett-/prognose-/planarbeid
• Kontinuerlig kostnadskontroll og rapportering
• Sikre at alle ledere behersker verktøy for økonomistyring
• Bistå med beregning, analyser og utvikling av viktig økonomisk styringsinformasjon
• Annet relevant oppgaver innenfor avdelingen må påberegnes etter behov
 
Du må ha:
- Minimum 3 årig bachelorutdanning fra universitet/høyskole
 
Det er ønskelig med erfaring med lignende arbeid, gjerne i kommunal sektor.
 
Ved tilsetting blir det lagt vesentlig vekt på følgende personlige egenskaper:
• Evne til å tenke strategisk og analytisk
• Evne til å jobbe selvstendig og ta initiativ
• God ordenssans
• Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
• God skriftlig og muntlig framstillingsevne
• Løsningsorientert
• Personlige egenskaper i forhold til overnevnte vil bli vektlagt
 
Vi kan tilby:
• En spennende og variert arbeidsdag med utfordrende oppgaver i en kommune med stor aktivitet og vekst. Du vil inngå i et hektisk, men godt arbeidsmiljø
• Gode pensjons- og forsikringsordninger
• Personlig avlønning ihht kompetanse og erfaring, i kap. 4, 6559 konsulent.

Ansettelse skjer på gjeldende kommunale vilkår.
 
Stillingen er ledig fra 01.01.2021, men opplæring kan evnt starte tidligere. Kontorsted Konsmo, men må påregne å kunne jobbe tidvis fra kontorsted i Lyngdal.
 
Nærmere opplysninger om stillingen kan du få ved å ta kontakt med kommunalsjef for økonomi, Elin Rugland Falkum, telefon: +47 47367631