Ledig stilling

Elverum kommune

Økonomi-/gjeldsrådgiver

Offentlig forvaltning

NAV Elverum er et stort kontor med mer enn 50 ansatte.

NAV Elverum er i tillegg regionskontor for Sør Østerdal regionen. Kontoret, som både håndterer statlige og kommunale tjenester har en felles ledelse.


Arbeidsoppgaver:

 • Sette opp økonomibudsjett sammen med brukere med utfordringer i sin privatøkonomi
 • Inngå  avtaler om frivillig forvaltning med brukere
 • Gjennomføre disponeringen for brukere som har inngått avtale om frivillig forvaltning og gjennomføre tvungen forvaltning for brukere som har vedtak om dette
 • Dialog med kreditorer og namsmenn i forbindelse med gjeldssaker herunder bistå bruker i utforming av søknad om gjeldsordning
 • Bistå de øvrige veilederne ved kontoret i deres dialog med brukerne

Kvalifikasjoner:

 • Minimum tre årig høyskoleutdanning hvor økonomi er i fagkretsen
 • Veiledererfaring, fortrinnsvis innenfor økonomi eller sosialfag
 • Søkere må ha politiattest

Personlige egenskaper:

 • God i dialog og relasjonsbygging
 • Tillitsskapende
 • Er selvstendig, fleksibel og strukturert
 • Kan sette krav til brukerne

Vi tilbyr:

 • En spennende stilling i et engasjert miljø med brukerfokus
 • Et svært godt arbeidsmiljø
 • Fleksibel arbeidstid
 • En virksomhet som har som visjon for arbeidsmiljøet: Vi skal ha et arbeidsmiljø som jeg vil savne hvis jeg er borte og et miljø som vil savne meg
 • Lønn etter kvalifikasjoner iht Hovedtariffavtalen