Ledig stilling

Trondheim Kommune

Økonom som har gjennomføringsmot, tar ansvar og finner løsninger

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Ved Økonomitjenesten er det fra 1. mars 2023 ledig en fast 100 prosent stilling som økonomirådgiver. Vi søker deg  som har gjennomføringskraft, tar ansvar, tenker innovativt og finner løsninger!

Økonomitjenesten er en støtte og utviklingsenhet, som blant annet støtter tjenesteproduserende enheter og kommunedirektøren i Trondheim kommune. Enheten består av enhetsleder, avdelingsleder, økonomirådgivere, lønnsmedarbeidere, medarbeidere innenfor turnusplanlegging og konsulenter. Vi er ca 43 ansatte og lokalisert i Trondheim sentrum. 

Kjerneoppgavene til Økonomitjenesten er å gi råd og støtte til enheter innenfor områdene helse og velferd, oppvekst og utdanning, kultur og næring, byutvikling og organisasjon og finans innen økonomistyring, arbeidstidsplanlegging og lønn. I tillegg bistår enheten kommunedirektøren og kommunedirektørens fagstab i overordnet planlegging og styring innen våre fagområder, samt deltar strategisk i styringsdialogen med enhetene.

Økonomitjenesten i Trondheim kommune jobber for å være ledende nasjonalt innenfor innovativ økonomistyring. Vi leter nå etter en ny økonom til vårt team. 

Arbeidsoppgaver:

 • Økonomirådgiver skal bidra til at kommunale enheter har god og effektiv økonomistyring, slik at de kan fokusere på sin kjernevirksomhet
 • Utarbeide økonomiplaner og budsjett
 • Budsjettkontroll, resultatvurdering, prognose og økonomistyring
 • Analyse og utviklingsarbeid innenfor økonomifeltet
 • Bidra til systematisk utvikling av kompetanse innenfor området
 • I samarbeid med tjenesteutviklere ved enheten, videreutvikle innovative løsninger for økonomistyring

Kvalifikasjoner:

 • Relevant utdanning fra høyskole og/eller universitet på mastergrad-nivå. Relevant erfaring kan kompensere for utdannelse.
 • God økonomisk forståelse
 • Kunnskap om bruk av styringsdata som en del av økonomistyring
 • Evne til å tenke nytt for videreutvikling av stillingen
 • Analytisk
 • Ser muligheter i bruken av nye tekniske løsninger for økonomioppfølging
 • Du har gode kommunikasjonsevner både skriftlig og muntlig

Personlige egenskaper:

 • Sterk gjennomføringskraft og tar ansvar når det trengs
 • Evne til å arbeide strukturert, nøyaktig og effektivt
 • Evne til både å arbeide selvstendig og som del av et team
 • Interesse for å ta i bruk ulike IT-verktøy for effektivisering av arbeidsprosesser
 • Evne til å takle hektiske arbeidsperioder
 • Gode samarbeidsevner og liker å jobbe med ulike profesjoner

Vi tilbyr:

 • En spennende stilling med høyt fokus på utvikling
 • Gode muligheter til faglig, personlig og karrieremessig utvikling
 • Gode og engasjerte kollegaer i et meget godt arbeidsmiljø
 • Muligheter for deltakelse innenfor spennende tverrfaglige prosjekter
 • Fleksibel arbeidstid
 • Arbeidssted i Midtbyen
 • Du får bidra til å utøve kommunens viktige samfunnsfunksjon og ha direkte innvirkning på å skape mer velferd for pengene i Trondheim kommune
 • Lønn etter sentrale avtaler og Trondheim kommunes lokale avtaler