Ledig stilling

Helse Sør-øst RHF

Nytt helhetlig, jordmorstyrt fødetilbud på Bærum

Offentlig forvaltning

Vi ser etter deg som er jordmor eller snart ferdig utdannet jordmor, og som ønsker å jobbe både med et normalt fødetilbud - og et tilbud vi holder på å utvikler som skal være et helhetlig, jordmorstyrt tilbud. 

Vi ønsker oss kolleger som brenner for jordmorfaget, og som også liker å jobbe i tverrfaglige team.

Vi jobber her med hovedfokus på de gravide, fødende, barselkvinner og nyfødte, og ønsker nå å tilby en helhetlig oppfølging av de som ønsker og har behov for det. Det nye tilbudet er ikke på plass - noe du kan være med å bidra til. Plan er oppstart i løpet av 2023.

Vi har samtidig allerede et veldig godt tilbudet på både fødepoliklikk, føde og barsel - som skal opprettholdes. Vi følger med på brukerundersøkelsene våre  hver måned, og her ønsker ansatte å yte "det lille ekstra" til brukerne våre - noe vi håper du også gjør.

Vi ser etter deg som inspireres av andre, og som bidrar inn i et trygt, åpent og hyggelig arbeidsmiljø. 

Hos oss kan du bidra enten du er nyutdannet eller har lang erfaring - staben her består av godt rutinerte jordmødre og relativt nyutdannede - og kunnskapsoverføringen oppleves god. Vi har godt system for opplæring av nye og nyutdannede, og ønsker å ta vare på alle ansatte. 


Hvorfor jobbe i Vestre Viken?

Som medarbeider blir du del av et solid og ambisiøst faglig miljø med varierte arbeidsdager. Vi vektlegger at fagmiljøene skal samarbeide om pasientbehandlingen, utnytte teknologiske muligheter og dele kunnskap og kompetanse mellom de forskjellige behandlingsstedene. Gjennom kvalitet, trygghet og respekt jobber vi sammen for å gi gode og likeverdige helsetjenester til de som trenger det!


Vi er stolte av avdelingen vår: Føde- og barsel på Bærum sykehus! 

Vi har nådd flere mål de siste årene, og har helt nyoppussede fødestuer - ferdig november 2022. Vi har fem fødestuer, alle med lystgass. To fødebadekar. Barsel har enerom til alle, og plass til ledsager for de som ønsker det. 

På Bærum sykehus har vi ca. 1600 fødsler i året. 

Vi har heltidskultur - ingen skal ha uønsket deltid, og har derfor anledning til å møte ditt ønske om stillingsprosent.

Vi har økt grunnbemanningen i 2022 for å styrke barsel.

Vi har et aktivt fagteam, og flere ulike etablerte ressursgrupper innen: suturering, vannfødsel, setefødsel på alle fire, ammeveiledning, ALSO-trening med flere, hvor vi gjerne ønsker deg med interesse og/eller erfaring. Det er systematisk simulering i akuttsituasjoner som ligger i turnus gjennom året.

Vi har flere pågående forbedringsarbeider - og ser hele tiden på om vi kan gjøre jobben her bedre for mødrene/kvinnen og de ansatte, - noe vi også inkluderer ansattgruppen i (tverrfaglig).

Vi jobber for et godt og ivaretakende arbeidsmiljø, og har fokus på kollegastøtte og systematisk oppfølging av ansatte etter hendelser. Vi er store nok til å håndtere store oppgaver, og små nok til å bry oss om hverandre. 

Vi har kalenderplan - som turnusverktøy, og lytter til dine ønsker om oppsett av vakter. Jordmorgruppen er også fleksibel med bytte av vakter internt. 


Vestre Viken ønsker at våre ansatte skal gjenspeile befolkningens mangfold. Vi oppfordrer derfor alle som er kvalifisert til å søke hos oss, uansett kjønn, alder, etnisitet, religion, livssyn, funksjonsnedsettelse og seksuell orientering. Det samme gjelder dersom du har hatt opphold i arbeidslivet.

Arbeidsoppgaver:

Som ansatt har du varierte arbeidsoppgaver og rullerer mellom føde- og barsel. Vi skal som beskrevet over også starte et nytt jordmorstyrt tilbud, som vi ønsker å ha en rulleringsordning på. Det nye fødetilbudet - som skal være helhetlig og jordmorstyrt - med oppfølging i svangerskap, fødsel og barsel blir etablert i 2023. 

Vi har nå fem fødestuer, og fem observasjons plasser til kvinner som har behov for det i svangerskapet. Vi har friske kvinner med normale svangerskap, og risikokvinner med blant annet tvillingsvangerskap, seteleie og andre utfordringer. De normale fødslene er jordmorstyrt, og ved risiko jobber vi tett i team med legene.

Ressursgruppene innen ulike fagområder innhenter kunnskap og bidrar til opplæring av kolleger og jordmor-studenter. Her er det også plass til deg!  

På barsel er det 21 enerom med plass til ledsager om det ønskes. Det er individuelt tilpasset liggetid, og vi har tilbud om forsterket barselopphold. Kommunikasjon med de nye familiene er vektlagt, og NBO (Newborn Behavioral Observation) er en metode vi bruker og som familiene og ansatte er veldig fornøyde med. Det er stort fokus på amming og Føde- og barsel er godkjent Mor-barn-vennlig etter WHO's retningslinjer.

Her er arbeidsukene svært varierte, og vi har både travle og rolige skift.

Kvalifikasjoner:

 • Vi søker både erfarne jordmødre og nyutdannede jordmødre. Det er flott om du også har glede av å bidra med å utvikle vårt nye fødetilbud.
 • Du må ha godkjent jordmorutdanning - eller være jordmor under utdanning når du søker på stillingen.
 • Vi har et krav om at jordmødrene har godt norsk (skandinavisk) språk. Både muntlige og skriftlige ferdigheter er nødvendig.

Personlige egenskaper:

Hos oss er det viktig at du trives med arbeidsoppgaver og miljøet, derfor legger vi vekt på personlig egnethet ved ansettelsen.

Vi ser etter deg som:

 • Ansvarsbevisst og serviceinnstilt
 • Lagspiller og initiativtaker
 • Bidrar til og bryr deg om et godt arbeidsmiljø
 • Har høy arbeidskapasitet og liker å "ta i et tak"
 • Har evne til rask omstilling
 • Er fleksibel og i utgangspunktet positiv
 • Har godt humør

 

Vi tilbyr:

 • Et arbeidsmiljø hvor kvalitet  og forbedringsarbeidet er levende, og hvor vi stadig jobber for å bedre våre resultater. Hvor det er trygt å være og hvor det verdsettes om man "sier i fra".
 • Et arbeidsmiljø hvor alle er synlige og hvor alle er like viktige for å oppnå våre gode resultater.
 • Faglig og personlig utviklingsmulighet - "klinisk stige" for jordmødre
 • Konkurransedyktig på lønn
 • Høyt fokus på fag og kontinuerlig forbedring - hvor ditt bidrag også er viktig
 • Teamarbeid
 • Dyktige og hyggelige kolleger - god stemning på jobb, og også flere felles, sosial aktiviteter utenom jobb.
 • Systematisk simuleringstrening i akuttsituasjoner med avsatt tid i turnus
 • Medlemskap i Vestre Vikens Velferdsforening med gode rabattordninger på aktiviteter, kulturarrangement og leie av ferieboliger i inn- og utland!
 • Ansettelse i en trygg offentlig virksomhet med gode pensjonsordninger.