Ledig stilling

Oslo kommune

Nytt driftstilskudd for psykomotorisk fysioterapeut i Bydel Sagene

Offentlig forvaltning

Bydel Sagene utlyser et nyopprettet 100 % driftstilskudd for deg som er psykomotorisk fysioterapeut. Tilskuddet er ledig for umiddelbar tiltredelse. 

Tilskuddet skal tilknyttes Sagene lokalmedisinske senter, som er bydelens kommunale legesenter. Legesenteret har i dag åtte leger, fire helsesekretærer, to sykepleiere og turnusleger. Senteret er med i Helsedirektoratets pilotprosjekt Primærhelseteam, hvor formålet er å tilby bedre tjenester til pasienter som trenger det mest, gjennom bl.a. å tilby tverrfaglig kompetanse i behandlingsløpet. Legesenteret holder til i nye moderne lokaler i Vitaminveien 4, og er samlokalisert med flere av bydelens tjenester; hjemmebaserte tjenester med kommunal fysioterapitjeneste, helsestasjon, psykisk helse og rus og administrasjonen. 

Det vil bli inngått en individuell driftstilskuddsavtale med deg som er selvstendig næringsdrivende fysioterapeut. Avtalen følger vedtatt mal og regelverk for Oslo kommune. Det vil bli inngått en leiekontrakt med Bydel Sagene om leie av behandlingsrom. Du vil også få tilgang til legesenterets personalrom/pauserom, garderobe og venterom. Det er et stort fagmiljø av kommunale fysioterapeuter i Vitaminveien, både i hjemmebaserte tjenester og på helsestasjonen. Bydelen legger til rette for samhandling mellom avtalefysioteraputene og de kommunale fysioterapeutene gjennom faste samarbeids- og fagmøter.

For nærmere informasjon om:
Sagene lokalmedisinske senter; seksjonsleder Arne Olav Fagermoen, tlf. 99637362
Fysioterapitjenestene i Bydel Sagene; nestleder Mia Wedegren, tlf. 48213245
Driftstilskuddsavtalen og leieavtalen; spesialrådgiver Anette Nordstaa, tlf. 99451927

Arbeidsoppgaver:

 • Fortrinnsvis fysikalsk behandling til pasienter med behov for oppfølging innen psykomotorisk fysioterapi, men du må ved behov kunne tilby vurdering, opptrening og behandling av andre pasientgrupper i alle aldre
 • Ved behov foreta hjemmebehandlinger i samarbeid med øvrig kommunehelsetjeneste
 • Yte tjenester i et forløpsperspektiv og tjenestetilbudet skal ses i en større helhet
 • Ved behov delta på ansvarsgruppemøter, og/eller andre tverrfaglige møter vedrørende den enkelte pasient
 • Samarbeid med øvrige helsetjenester og aktivt bidra til utvikling av fysioterapitjenesten i bydelen


Privatpraktiserende fysioterapeuter med kommunalt driftstilskudd er en del av helse- og omsorgstjenesten i kommunen og plikter å utøve sin virksomhet i nært samarbeid med kommunen og øvrige helsepersonell hva gjelder målgruppe, prioritering og behandlingstilbud. Praksis skal drives i henhold til lov om kommunale helse- og omsorgstjenester og annen relevant helselovgivning, og på de vilkår som fremgår av det til enhver tid gjeldende regelverket for Oslo kommune. Det er ønskelig at du benytter elektronisk pasientjournal som er koblet på Norsk helsenett. 

Kvalifikasjoner:

 • Krav om at søker er utdannet fysioterapeut med norsk autorisasjon
 • Krav om fullført videreutdanning innen psykomotorisk fysioterapi
 • Krav om erfaring fra privat praksis
 • Krav om gode skriftlige og muntlige norskkunnskaper
 • Ønskelig med interesse for og erfaring med gruppebehandling og hjemmebehandling
 • Ønskelig med erfaring fra håndtering av ventelister med kvalitet og effektivitet
 • Det er ønskelig med erfaring i behandling av pasientgrupper/diagnoser i ulik alder og med ulik kulturell bakgrunn
 • Ønskelig med erfaring fra den kommunale helse- og omsorgstjenesten


Gyldig politiattest må fremvises før tildeling 

Personlige egenskaper:

Vi søker deg som:

 • har gode kommunikasjonsevner, skriftlig og muntlig
 • er endringsvillig, fleksibel og nytenkende
 • ser muligheter i samarbeid med bydelens tilbud og tjenester
 • er engasjert og motivert for faglig oppdatering og utvikling


Tilskuddet tildeles den kandidaten som samlet vurderes som best kvalifisert, jfr. kvalifikasjonsprinsippet. I vurderingen av hvem som er best kvalifisert, vil det legges vekt på utdanning, erfaring og personlig egnethet, sammenholdt med kvalifikasjonskravene som er fastsatt i utlysningen.

Vi tilbyr:

 • Driftstilskudd etter gjeldende satser, pr. 1.juli 2022 er et 100 % tilskudd kr. 496 800 pr. år.
 • Et godt samarbeid med bydelens tjenester og øvrige avtalefysioterapeuter
 • Nye moderne lokaler i Vitaminveien 4 med tilgang til felles kantine, treningsrom, garderobe og sykkelgarasje
 • Sentral beliggenhet med nærhet til t-bane, buss og trikk