Ledig stilling

Tønsberg kommune

Nyopprettet tjenestelederstilling

Offentlig forvaltning

Tjenesteleder Re helsehus sykehjem

Re helsehus er lokalisert i landlige omgiveler i sentrum av Revetal. Helsehuset er egen virksomhet i Tønsberg kommune innheholder sykehjemsavdelinger, omsorgsboliger, hjemmetjenester, og dagsenter. Vi har eget kjøkken, kantine og kafé. Huset har stor aktivitet takket være mange frivillige og husets frivilighetskontakter og kulturkoordinator.
Administrasjonen består av ledergruppen, fagutviklingssykepleier og egen ressurskoordinator som bistår lederne med innleie av vakter.

Virksomheten er i stadig utvikling. Huset ble bygget med tanke på fremtiden og har avdeling som hittil ikke har vært i bruk. Høst/vinter 2022 skal en 9-post iverksettes for en ny brukergruppe, eldre utviklingshemmede. Vi er i behov av tjenesteleder til denne posten og flere lederoppgaver/ansvar som fortsatt er i prosess. Det handler om en rettferdig og riktig fordeling av det totale lederskapet i virksomheten, hvor lederne best får brukt sin kompetanse og hvem vi får med på laget. Alle avdelinger har innført årsturnus.

Vi ser etter deg som er:

 • Trygg, synlig og tydelig i lederrollen og som skaper kultur for mestring og utvikling
 • Flink med folk og til å bygge relasjoner
 • Blir motivert og engasjert av oppgavene og ønsket om å utgjøre en forskjell for beboere og ansatte
 • Evner å ha strukturerte mål og ønsker resultater, igjen med tanke på beboere og ansatte
 • Ansvarsfull med evne til både delegering og involvering
 • Personlig egnethet vektlegges

Vi tilbyr:

 • Et unikt arbeidsmiljø med trygge, gode og lattermilde kollegaer
 • En gjeng som ønsker å lage gode arbeidsplasser for hverandre
 • En faglig oppdatert gjeng som vil levere gode helsetjenester og som alltid ønsker å være i forbedring 
 • La oss også nevne: gratis parkering i oppvarmet parkeringskjeller....

 Arbeidsoppgaver

 • Administrativt ansvar og oppgaver tilknyttet drift, økonomi, kvalitetssystem, personal og lønn

Sikre kvalitet og faglig forsvarlige helsetjenester ved å:

 • Sikre effektive pasientforløp for sammenhengende og koordinerte tjenester
 • Sikre riktig kompetansesammensetning i forhold til pasientenes behov
 • Gi faglige råd og veiledning til personalet
 • Utforme og iverksette tiltak i avdelingen i samsvar med mål for virksomheten og kommunalområdet Mestring og helse
 • Organisere, lede og delta i utviklings- og forbedringsprosjekter
 • Journalansvar
 • Fordele ressurser slik at vedtatt mål oppnås

Kvalifikasjoner

 • Norsk autorisasjon som sykepleier eller vernepleier
 • Fullført eller påbegynt lederutdanning
 • God kjennskap til aktuelt lovverk innenfor tjenesteområdet
 • Gode norskkunnskaper både muntlig og skriftlig
 • Kunnskaper om personal- og sykefraværsoppfølging
 • Gode ferdigheter i bruk av elektroniske verktøy

Ansettelsesvilkår

Avlønning i stillingskode 9454. Ansettelse i Tønsberg kommune etter gjeldende lover, reglement og tariffavtaler. Prøvetid på 6 måneder.

Søkerlister med opplysninger om navn, alder, stilling eller yrkestittel og bosted- eller arbeidskommune for hver søker er offentlig i hht Offentlighetsloven. Det kan gjøres unntak dersom søker anmoder om dette og grunngir dette i søknaden. Dersom anmodningen ikke tas til følge vil søkeren varsles om dette.

Kommunen ber aldri om kontaktinformasjon eller kontoopplysninger i rekrutteringsfasen, verken over SMS, e-post eller i brev via Digipost