Detaljer

 • Bedrift
  Oslo kommune
 • Søknadsfrist
  21.11.2019
 • Sted:
  OSLO
 • Stillingstype:
  Heltid
 • Bransje:
  Offentlige tjenester og forvaltning
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  OSLO
 • Arbeidssted:
  OSLO
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  2254012
 • Se her for andre jobber fra Oslo kommune

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Nyopprettet stilling som teamleder (spesialkonsulent) i Undersøkelsesteam

Stovner barneverntjeneste har 62 stillingshjemler. Vi holder til i lokaler på Rommen, fem minutter fra bygrensen mot Nittedal, Skedsmo og Lørenskog kommune.

Stovner barneverntjeneste ledes av barnevernsjef og er delt inn i seksjon for mottak og undersøkelse, seksjon for barn i tiltak, seksjon omsorg og ettervern, seksjon for lokale tiltak samt seksjon kontorfag. 

Antall meldinger mottatt ved tjenesten har økt de siste årene, noe som har generert en økt saksportefølje i undersøkelsesteam. For å imøtekomme behovet for tilstrekkelig ledertetthet for oppfølging av saker og medarbeidere er det nå opprettet en ny stilling som teamleder. Denne vil jobbe tett med annen teamleder med tilsvarende ansvarsområde. Teamleder har veiledningsansvar for 5 barnevernkonsulenter. Undersøkelsesteamene jobber tett med tjenestens mottaksteam, og det forventes at teamleder for undersøkelsesteam også bistår inn i mottak for håndtering av akuttsaker. 

Arbeidsoppgaver

 

Det ligger til teamleder å ha ansvar for at undersøkelser blir gjennomført og konkludert innen faglig forsvarlig tid og kvalitet, herunder overholdelse av frister.

Teamleder har ansvar for veiledning i løpende undersøkelsesarbeid hos konsulentene i teamet.

Til stillingen vil det ligge noe direkte saksansvar knyttet undersøkelsesarbeid, herunder bistå barnevernkonsulenter i krevende saker/ møter.

Teamleder vil ha oppgaver knyttet til eksternt samarbeid innen gitte fagområder. 

I samarbeid med seksjonsleder skal teamleder bidra i den faglige utviklingen av undersøkelsesteamet. 

Teamleder vil være en av seksjonsleders nøkkelpersonell, herunder delta i mottak og undersøkelsesteamets ledergruppe.

Teamleder vil også være del av barnevernsjefens utvidede ledergruppe. 

 

Kvalifikasjoner

For stillingen kreves 3-årig sosialfaglig utdanning som barnevernspedagog eller sosionom

Det er krav om relevant arbeidserfaring, fortrinnsvis erfaring med forvaltning av Lov om barneverntjenester, herunder erfaring og kompetanse innen akuttarbeid/mottak og undersøkelsesarbeid

Veiledningserfaring vil tillegges stor vekt

Krav om kjennskap og erfaring med bruk av Kvellos utredningsmodell

Det er ønskelig med førerkort klasse B 

Personlige egenskaper

God skriftlig og muntlig fremstillingsevne

Gode samarbeidsegenskaper

Evne til å jobbe systematisk og selvstendig

Personlig egnethet vil bli tillagt spesiell vekt 

Vi tilbyr

Godt faglig og sosialt miljø med spennende utfordringer

Fokus på faglig utvikling og kompetanseheving

Gode forsikrings- og pensjonsordninger

Lønnstrinn: 46 (under forutsetning av godkjenning i MBU)

 

DET BES OM AT VITNEMÅL/KARAKTERUTSKRIFT SKANNES INN SOM VEDLEGG TIL SØNKADEN OG AT ATTESTER FRA AKTUELLE ARBEIDSFORHOLD MEDBRINGES TIL ET EVENTUELT INTERVJU  

Ved ansettelse må politiattest av ny dato fremlegges; jf. Lov om barneverntjenester § 6-10

Ved eventuelle interne rokeringer vil andre stillingshjemler ved tjenesten kunne bli ledig