Ledig stilling

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Helse Sør-øst RHF

Nyopprettet stilling som overlege/spesialist i barne- og ungdomspsykiatri

Offentlig forvaltning

Vi har fått friske midler og søker derfor etter overlege/spesialist i barne- og ungdomspsykiatri til fast ansettelse ved Barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling (BUP), Oslo Syd, enhet Søndre Nordstrand. Tiltredelse så snart som mulig. Det blir den 4. overlegestillingen på enheten. Seksjonen har til sammen 14 overlegestillinger og 6 leger i spesialisering. Legegruppen møtes jevnlig og det er et godt og støttende legekollegium på tvers av enhetene.  

Seksjon BUP Oslo Syd består av: BUP Søndre Nordstrand, BUP Østensjø, BUP Nordstrand og Spesialenheten med TIPS-team, lavterskelteam og ambulant intensivteam, samt en Kontorfaglig enhet som gir behandlerstøtte. Vi er lokalisert i nybygde lokaler på Mortensrud, og er samlokalisert med Søndre Oslo DPS og Ruspoliklinikken. BUP Syd har flere spesialiserte fagteam som er organisert i matrise på tvers av enhetene. Vi har matriseteam for sped- og småbarn, DBT-behandling, OCD-behandling, og spiseforstyrrelser, samt kompetanseteam for nevroutredning, traumebehandling og familieterapi. 

Bydel Søndre Nordstrand har ca 10 500 barn og unge i alderen 0-18 år. Bydelen har et variert flerspråklig og flerkulturelt miljø. Det forutsetter et nært samarbeid med bydel, skole/barnehager, helsestasjon, PPT, barnevern og fastleger.

Vi har svært kompetente og veldig hyggelige medarbeidere med tverrfaglig bakgrunn. Hver geografisk enhet har 4 overlegestillinger og 2 LIS-stillinger, i tillegg til psykologspesialister, psykologer, pedagoger og sosionomer/barnevernspedagoger. Overlege søkes til generalistvirksomheten ved enheten, hvor hovedvekten av arbeidsoppgavene er utredning og behandling i pasientforløp psykiske lidelser barn og unge. Dette arbeidet favner den store bredden i fagfeltet, og innebærer stor variasjon i problemstillinger og metodikk. I tillegg er det ønskelig med deltakelse i matriseteam eller kompetanseteam, som gir mulighet til faglig fordypning som supplement til generalistvirksomheten. Vi legger vekt på faglig kvalitetsutvikling, internopplæring i behandlingsmetodikk, brukerevaluering samt fagutvikling for den enkelte medarbeider.

Politiattest ikke eldre enn tre måneder må fremlegges ved ansettelse.

Kvalifikasjoner:

 • Norsk spesialistgodkjenning i barne- og ungdomspsykiatri
 • Leger i spesialisering nær ferdig spesialitet kan komme i betraktning
 • Bred kompetanse om undersøkelses- og behandlingsmetoder innen fagfeltet barne- og ungdomspsykiatri
 • Du må beherske norsk, både skriftlig og muntlig

Personlige egenskaper:

 • Du er en medarbeider som er interessert i fagfeltet og som liker både å jobbe selvstendig og i team
 • Du er fleksibel og har god tilpasningsevne
 • Du har gode samarbeids- og kommunikasjonsferdigheter
 • Du har god arbeidskapasitet og tåler høyt tempo
 • Du er strukturert, ryddig og har gode ferdigheter i organisering av eget arbeid
 • Du har evne og lyst til å bidra i et tverrfaglig arbeidsmiljø og i å videreutvikle fagfeltet
 • Du har evne til å skape trivsel og bidrar positivt til arbeidsmiljøet

Vi tilbyr:

 • Et godt arbeidsmiljø der samarbeid med interne og eksterne samarbeidspartnere er vesentlig for å tilby god hjelp til pasienter og familier
 • Spennende oppgaver i et stort og tverrfaglig miljø med leger, psykologer, sosionomer, pedagoger og barnevernspedagoger
 • Et stort legemiljø i seksjonen med nå 14 overlegestillinger og 6 LIS-stillinger
 • Spennende fag- og samarbeidsmuligheter i forbindelse med samlokaliseringen av fire BUP enheter, DPS og RUPO
 • Mulighet for fagutvikling og deltakelse i matriseteam/kompetanseteam 
 • Internundervisning
 • Legespesifikk undervisning tilbys i avdelingen og på seksjon
 • Vi har universitetsfunksjon og driver undervisning og veiledning internt og eksternt
 • Konkurransedyktig lønn og arbeidsbetingelser
 • Fleksitidsordning
 • Gode pensjons-, låne- og forsikringsvilkår 

Oslo universitetssykehus er en arbeidsplass med stort mangfold. Det mener vi er helt avgjørende for å løse de oppgavene som kreves av oss. Vi ønsker derfor at dette mangfoldet skal gjenspeiles blant søkerne til våre stillinger og oppfordrer alle til å søke uavhengig av hvem du er og hvilken bakgrunn du har.